Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykładowca nauki jazdy – zmiana danych

Chcesz zmienić dane związane z twoją działalnością jako wykładowcy nauki jazdy? W takim razie koniecznie przekaż urzędowi te informacje, które dotyczą wpisu do ewidencji wykładowców nauki jazdy, np. rodzaj uprawnień. Pamiętaj, że jest to twój obowiązek. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykładowca wpisany do ewidencji wykładowców zobowiązany jest przekazywać staroście (albo prezydentowi miasta na prawach powiatu) informację, gdy zmieni:

 • imię i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 • adres zamieszkania;
 • rodzaj uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania. W tym przypadku wnioskodawca składa wniosek w formie wpisu do ewidencji wykładowców nauki jazdy.

Zmienione dane należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

Ponadto najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć wykładowca powinien poinformować starostę (albo prezydenta miasta na prawach powiatu) o numerze ewidencyjnym ośrodka szkolenia lub numerze ewidencyjnym innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od pojawienia się zmiany danych, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia zajęć w innym ośrodku szkolenia kierowców lub w innym podmiocie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do ewidencji

Wykładowca informuje starostę (albo prezydenta miasta na prawach powiatu), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wykładowcy, o zmianie danych wpisanych do ewidencji wykładowców.

Dokumenty

Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (w wysokości 50 zł) dołącza się w przypadku, gdy zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu wpisu.

Termin

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od pojawienia się zmiany danych, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia zajęć w innym ośrodku szkolenia kierowców lub w innym podmiocie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.

 1. Zmiana danych w ewidencji wykładowców

Starosta (albo prezydent miasta na prawach powiatu) dokonuje zmiany danych w ewidencji wykładowców.

Ile zapłacisz

Zmiana danych nie wymaga opłat.

Wyjątkiem jest rozszerzenie zakresu wpisu w ewidencji wykładowców, za które trzeba zapłacić 50 zł.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?