Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (CP2)

Starasz się o zezwolenie EKMT na przewóz rzeczy? Jednym z warunków jego uzyskania jest posiadanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. O tym jak je uzyskać dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Certyfikaty są ważne przez 12 miesięcy od dnia ich wydania. Po tym czasie należy złożyć wniosek o ich wznowienie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed upływem terminu ważności certyfikatu.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz wniosku zgodnie z wzorem zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer NIP
 • tel. kontaktowy, adres e-mail
 • liczba wnioskowanych certyfikatów
 • forma odbioru dokumentów
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dowód rejestracyjny powinien zawierać aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu zawiera wzór certyfikatu potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Certyfikat zawiera dane identyfikacyjne pojazdu lub przyczepy (o ile jej dotyczą):

 • Numer rejestracyjny,
 • Numer certyfikatu zgodności,
 • Marka i typ pojazdu,
 • Numer Identyfikacyjny Pojazdu (VIN),
 • Typ/numer silnika.

Ponadto certyfikat zawiera informacje jakie elementy zostały obowiązkowo sprawdzone (w pojeździe lub przyczepie - o ile jej dotyczą):

 • układ hamulcowy (w tym urządzenie przeciwblokujące (ABS), kompatybilny z przyczepą i odwrotnie)
 • kierownica i układ kierowniczy
 • widoczność
 • światła, reflektory i wyposażenie elektryczne
 • osie, koła, opony i zawieszenie (w tym odpowiednia głębokość rzeźby bieżnika)
 • nadwozie z wyposażeniem (w tym tylne i boczne urządzenia zabezpieczające)
 • współczynnik pochłaniania światła.
 • inne wyposażenie, w tym:

          - trójkąt ostrzegawczy,

         - tachograf (obecność i całość plomb),

         - urządzenie ograniczające prędkość jazdy.

Jak uzyskać dokument?
Certyfikat dla pojazdu lub przyczepy (CP1)
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Wnioskodawca (przedsiębiorca) przedstawia:
  • kopię dowodu rejestracyjnego zawierającą aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopię ważnego pozwolenia czasowego,
  • kopię dotychczas wydanego certyfikatu,
  • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wznowienie certyfikatów.
 • Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

Termin

Złóż wniosek przed upływem terminu ważności certyfikatu.

 1. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdza, czy wnioskodawca podał niezbędne dane i złożył dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków w dokumencie, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

 1. Wystawienie dokumentu wznowionego certyfikatu

Główny Inspektor Transportu Drogowego zgodnie ze złożonym wnioskiem wznawia certyfikaty dla pojazdu lub przyczepy/naczepy. Przedsiębiorca odbiera dokumenty zgodnie z zadeklarowanym we wniosku sposobem ich odbioru/dostarczenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu zawiera wzór certyfikatu potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Certyfikat zawiera dane identyfikacyjne pojazdu lub przyczepy (o ile jej dotyczą):

 • Numer rejestracyjny,
 • Numer certyfikatu zgodności,
 • Marka i typ pojazdu,
 • Numer Identyfikacyjny Pojazdu (VIN),
 • Typ/numer silnika.

Ponadto certyfikat zawiera informacje jakie elementy zostały obowiązkowo sprawdzone (w pojeździe lub przyczepie - o ile jej dotyczą):

 • układ hamulcowy (w tym urządzenie przeciwblokujące (ABS), kompatybilny z przyczepą i odwrotnie)
 • kierownica i układ kierowniczy
 • widoczność
 • światła, reflektory i wyposażenie elektryczne
 • osie, koła, opony i zawieszenie (w tym odpowiednia głębokość rzeźby bieżnika)
 • nadwozie z wyposażeniem (w tym tylne i boczne urządzenia zabezpieczające)
 • współczynnik pochłaniania światła.
 • inne wyposażenie, w tym:

          - trójkąt ostrzegawczy,

         - tachograf (obecność i całość plomb),

         - urządzenie ograniczające prędkość jazdy.

Ile zapłacisz

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

 • 150,00 zł – wznowienie certyfikatu dla pojazdu,
 • 65,00 zł – wznowienie certyfikatu dla przyczepy/naczepy.

Numer rachunku bankowego znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – należy wnieść dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł  (od każdego dokumentu udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypis lub kopii) – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, na konto wskazane przez GITD.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

W komunikacji z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego możesz korzystać z usług firmy kurierskiej. Więcej o tej możliwości dowiesz się z artykułu Zgoda na przesłanie kurierem dokumentacji do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego oraz ze strony internetowej GITD.

Czy ta strona była przydatna?