Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR2)

Masz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i zmieniła się nazwa twojej firmy lub twój adres? Zgłoś zmiany do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). O tym, jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję wspólnotową lub wypis z niej, musi zgłaszać każdą zmianę danych zawartych we wniosku o uzyskanie zezwolenia/licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • charakter prawny;
 • Numer NIP;
 • Dane kontaktowe i sposób odbioru dokumentów.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Druk OB może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (druk OB) – jeśli zmienił się twój adres lub siedziba
 • zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – jeśli reprezentuje cię pełnomocnik
 • dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki wpisanej do KRS

Termin

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd zmieni dane w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej

Główny Inspektor Transportu Drogowego zmieni dane w dokumentach. Otrzymasz nowy blankiet (nowy nr blankietu) zezwolenia/licencji/wypisu z licencji z zaktualizowaną zmianą nazwy lub adresu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Rodzaj dokumentu, który otrzymasz zależy od wnioskowanej zmiany. 

Ile zapłacisz

 • opłata za zmianę danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 100 zł
 • opłata za zmianę danych w licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
  • do 5 lat – 400 zł + 200 zł za każdy wypis z licencji
  • od 5 lat do 10 lat – 800 zł + 400 zł za każdy wypis z licencji

Opłaty wpłać na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu podaj twój NIP.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Czy ta strona była przydatna?