Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO1)

Uzyskanie przez przewoźnika drogowego licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Warunkiem uzyskania licencji wspólnotowej jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego znajdziesz wzory niezbędnych dokumentów:

 • Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (druk LO1)
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik OC)
 • Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (załącznik OB)
 • Wykaz pojazdów – autobus (załącznik WPA).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wniosek wraz z załącznikami złóż do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Wniosek można złożyć na piśmie lub elektronicznie. W tym drugim przypadku załączniki do wniosku również złóż w postaci elektronicznej.

Licencję wydaje się na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie licencji zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność
 • charakter prawny
 • numer NIP
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail)
 • określenie terminu, liczby pojazdów i wypisów
 • dane zarządzającego transportem
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska)
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Druk OC musi zostać podpisany przez osobę, której dotyczy oświadczenie (osoba zarządzająca transportem).

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Zabezpieczenie musi być w wysokości: 

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd
 • 5000 euro na każdy następny pojazd

Dokumentami tymi może być roczne sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia, a także wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, jednak wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy. Więcej informacji znaleźć można na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Druk OB może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli posiadasz pliki elektroniczne (pliki z rozszerzeniami .pdf, .xml oraz .xades) załącz wszystkie trzy podczas składania wniosku elektronicznego.

Jeśli posiadasz informację papierową, musisz ją dostarczyć do urzędu w oryginale - tradycyjnie jako uzupełnienie wraz z pismem przewodnim zawierającym nr NIP oraz datę składania wniosku elektronicznego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów autobusowych (WPA) zawiera dane:

 1. numer rejestracyjny,
 2. marka pojazdu,
 3. numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 4. rok produkcji,
 5. liczba miejsc,
 6. prawo dysponowania pojazdem,
 7. ważność prawa dysponowania
 8. nr rejestracyjny pojazdu wycofywanego/zmienianego (dotyczy wymiany taboru lub zmiany numerów rejestracyjnych)
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi.

Dokonuje sprawdzenia, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 1. Wydanie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób i wypisu(ów) z tej licencji

Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem wydaje bądź odmawia wydania licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 3600 zł - opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób na okres do 5 lat. Dodatkowo zapłacisz 396 zł za każdy wypis z licencji
 • 7200 zł - opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób na okres od 5 lat do 10 lat. Dodatkowo zapłacisz 792 zł za każdy wypis z licencji


Gdzie zapłacić: Wpłaty należy dokonać na konto Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. udzielenie licencji oraz zezwolenia. Każda wpłata powinna dotyczyć tylko jednego wniosku.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. W przypadku wniosku do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będzie to urząd m.st. Warszawy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli w drodze decyzji odmówiono ci wydania licencji możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami masz obowiązek zgłaszać wszystkie zmiany danych, które moga mieć wpływ na posiadaną przez ciebie licencję. Masz na to 28 dni od dnia ich powstania. 

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, masz obowiązek wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Czy ta strona była przydatna?