Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zaświadczenie o udziale w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców nauki jazdy

Jesteś instruktorem lub wykładowcą nauki jazdy? Złóż zaświadczenie potwierdzające twój udział w corocznych, obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy mają obowiązek ukończyć w każdym roku warsztaty doskonalenia zawodowego i przedstawić staroście do 7 stycznia kolejnego roku zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku poprzednim.

Z tego obowiązku są zwolnieni instruktorzy lub wykładowcy, którzy po raz pierwszy uzyskali uprawnienia w tym samym roku, w którym mieliby obowiązek uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadku instruktora lub wykładowcy nauki jazdy, który posiada uprawnienia egzaminatora, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego można zastąpić zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku ubiegłym należy składać do 7 stycznia każdego roku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego

Instruktor lub wykładowca składa zaświadczenie wypełnione, podpisane i opieczętowane przez kierownika jednostki, w której odbył szkolenie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

 • numer zaświadczenia
 • dane identyfikujące wykładowcę albo instruktora
 • numer z ewidencji wykładowców albo instruktorów
 • numer licencji wykładowcy albo instruktora
 • termin odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego.

Termin

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku ubiegłym należy składać do 7 stycznia każdego roku.

 1. Przyjęcie i weryfikacja złożonego dokumentu

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?