Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

Prowadzisz aptekę lub punkt apteczny i zmieniło się np. twoje nazwisko? Musisz wystąpić o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli posiadasz zezwolenie na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego i zmienił się np. twój adres zamieszkania, twoje nazwisko, nazwa gminy, miejscowości, ulicy, lub numer lokalu, w którym prowadzisz aptekę lub punkt apteczny to złóż wniosek o zmianę zezwolenia do odpowiedniego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Termin zależy od rodzaju zmiany i może wynikać z różnych przepisów.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, na terenie którego zlokalizowana jest apteka lub punkt apteczny.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego

Złóż wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wraz z załącznikami (jeśli są wymagane).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego zawiera:

- oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz adres;
- nr telefonu, nr faksu, e-mail (o ile posiada);
- numer NIP, numer PESEL (w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną); 
- numer KRS (jeśli dotyczy), REGON;
- adres apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, gmina, powiat);
- opis zmiany zezwolenia (czego zmiana dotyczy np.: zmiana nazwy, zmiana podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, zmiana adresu zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zmiana nazwiska przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zmiany administracyjne, itp.);
- datę sporządzenia wniosku i czytelny podpis wnioskodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz dokumenty, które wskazują na zakres zmian, jakie zaszły od momentu uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Na potwierdzenie zmian przedstaw, np:  

 • umowę spółki
 • aktualny odpis KRS
 • dowód osobisty
 • odpis aktu małżeństwa
 • dokument potwierdzający zmianę nazwy miejscowości z urzędu gminy

Dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej przez notariusza lub podmiot wydający dokument.

Termin

Termin zależy od rodzaju zmiany i może wynikać z różnych przepisów.

 1. Dostaniesz decyzję o zmianie zezwolenia

Urząd wyda decyzję o:

 • zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego jeżeli twój wniosek jest zasadny
 • odmowie zmiany zezwolenia, gdy wniosek jest niezasadny

Zapłacisz jedynie za decyzję zmieniającą zezwolenie po otrzymaniu tej decyzji.

Dokumenty

 1. Zapłać za decyzję

Zapłać za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, zgodnie z informacją, którą dostaniesz z urzędu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Wpłać pieniądze w terminie wskazanym przez urząd.

Ile zapłacisz

 • Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł
 • Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego wynosi 900 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz się odwołać od decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Odwołanie złóż do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ją wydał.

Czy ta strona była przydatna?