Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer EORI

Przywozisz lub wywozisz towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujesz odprawy celnej? Chcesz ubiegać się o pozwolenie celne, procedurę uproszczoną, status AEO status zarejestrowanego eksportera REX lub skorzystać z procedury TIR? Potrzebujesz numeru EORI.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij wniosek platformie PUESC.  Podpisz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.lub podpisem celnym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej muszą mieć numer EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. 

EORI służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej - przedsiębiorca może mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE. 

Numeru EORI nie musi mieć osoba fizyczna, która przywozi towary do celów prywatnych.

EORI to ciąg znaków, który:

 • w przypadku podmiotów krajowych składa się z ciągu do 17 znaków liter "PL", numeru NIP i pięciu zer
 • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek składasz elektronicznie poprzez platformę PUESC.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań

Co zrobić krok po kroku

 1. Załóż konto na PUESC i uzyskaj numer ID SISC

Konto na PUESC może mieć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna. Posiadanie aktywnego konta jest niezbędne, żeby prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), który świadczy swoje usługi poprzez PUESC. Dzięki nadanemu podczas rejestracji numerowi ID SISC, czyli unikalnemu identyfikatorowi będzie możliwa komunikacja z organami KAS.

Możesz mieć tylko jedno aktywne konto. Założysz je na stronie PUESC.

Żeby ubiegać się o nadanie numeru EORI musisz mieć rozszerzony zakres uprawnień  do konta na PUESC. Rozszerzony zakres uprawnień będziesz mógł wybrać podczas tworzenia konta na stronie PUESC. Po wybraniu tego zakresu, przejdziesz do wypełniania interaktywnego formularza, w którym podasz: swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego. W kolejnym oknie formularza wybierz cel rejestracji w PUESC. W celu uzyskania numeru EORI cel, który musisz wybrać to "Chcę powiązać się z firmą". Następnie system poprosi cię o dodatkowe dane oraz zaznaczenie wszelkich niezbędnych zgód na przetwarzanie podanych przez ciebie danych oraz złożenie oświadczenia, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Tak utworzony formularz wniosku podpisujesz podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wysyłasz do systemu.

Potwierdzeniem wysłania wniosku będzie kod weryfikacyjny, który otrzymasz na podany przez ciebie adres e-mail. Podaj go po zalogowaniu do PUESC i zakończ tym samym rejestrację. Po wykonaniu tych czynności zostanie ci nadany numer ID SiSC, który odnajdziesz na koncie w PUESC, który pozwoli ci zarejestrować dane firmy i ubiegać się o numer EORI.

Przeczytaj: Jak założyć konto na PUESC i uzyskać ID SISC

Zobacz: Jak zarejestrować się i założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Dokumenty

Wnioski udostępnione są po zalogowaniu na koncie PUESC, w formie interaktywnego formularza do samodzielnego wypełnienia.

Termin

Urząd rozpatrzy twój wniosek tak szybko jak będzie to możliwe, w praktyce trwa to od 1 do 3 dni roboczych.

 1. Zarejestruj podmiot

Aby zarejestrować podmiot musisz zalogować się na stronie PUESC i wybrać wniosek WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu na koncie PUESC, w formie interaktywnego formularza do samodzielnego wypełnienia.

Wypełnij aktywne pola e-formularza, zaczynając od podania NIP.

Pamiętaj: Wniosek o rejestrację podmiotu w obszarze "cło EORI" jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI.

We wniosku o nadanie numeru EORI podaj:

 • rodzaj podmiotu
 • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE)
 • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • formę prawną prowadzenia działalności
 • kod PKD głównej działalności
 • adres siedziby oraz adres do korespondencji
 • obszar działania – „cło (EORI)”
 • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

Wygeneruj dokument (wniosek) i podpisz dokument przy wykorzystaniu: podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. Tak podpisany dokument wyślij do systemu.

Aby odebrać potwierdzenie nadania EORI przejdź do zakładki Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Dokumenty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

Jeżeli o nadanie numeru EORI występuje osoba upoważniona, do wniosku o rejestrację musi dołączyć upoważnienie i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, na przykład właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Oryginał upoważnienia do działania w imieniu podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej trzeba dostarczyć do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • załączenie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnionego elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, bezpośrednio do składanego wniosku
 • złożenie do najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego,
 • przesłanie pocztą tradycyjną do Wydziału Centralna Rejestracja na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań.

Dokumenty można też przesłać pocztą tradycyjną do Wydziału Centralna Rejestracja na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań

Gdy rejestrowany podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym, czyli osobą nieposiadającą siedziby na terytorium Polski, należy dołączyć oryginał lub kopię odpisu z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym podmiot ma siedzibę, z którego wynika uprawnienie do ustanowienia reprezentanta przez osoby, które wystawiły pełnomocnictwo.

Termin

Urząd rozpatrzy twój wniosek niezwłocznie, w praktyce trwa to od 1 do 3 dni roboczych. Jeśli podasz prawidłowe dane, numer ID SISC zostanie nadany ci w tym samym dniu.

 1. Zostanie ci nadany numer EORI

Po wysłaniu wniosku czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru EORI. 

Informacja o nadaniu podmiotowi numeru ID SISC oraz numeru EORI zostanie przesłana na PUESC na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI.

Ile zapłacisz

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić opłatę skarbową za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Numer EORI otrzymasz w ciągu kilku dni.

Jak możesz się odwołać

Przyznanie numeru EORI jest czynnością materialno-techniczną, więc odmowa wykonania tych czynności nie podlega zaskarżeniu.

Warto wiedzieć

W przypadku zmiany danych firmy, zaktualizuj je na PUESC.

Przeczytaj: Jak zmienić dane firmy na PUESC.

Jak uzyskać pomoc

Podstawowym kanałem komunikacji w zakresie numeru EORI dla użytkowników, którzy mają konto na PUESC, jest Portal Help Deck SISC. Z Help Desk SISC możesz się skontaktować: 

 • przez portal CSD - Centralny Service Desk
 • przez e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl, jeżeli przynajmniej raz korzystałeś z pomocy przez portal CSD, lub
 • pod numerem telefonu: 
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
 •  

Czy ta strona była przydatna?