Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dodatkowy wypis z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR8)

Jeśli chcesz zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy to musisz posiadać wypisy z licencji wspólnotowej. Poniżej dowiesz się jak uzyskać dodatkowy wypis z licencji wspólnotowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli posiadasz licencję wspólnotową na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy i chcesz przewozić rzeczy dodatkowymi pojazdami, to potrzebujesz dla każdego nowego pojazdu wypis z licencji wspólnotowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o dodatkowy wypis z licencji wspólnotowej

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie licencji zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność;
 • charakter prawny;
 • numer NIP;
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail);
 • określenie liczby pojazdów i wypisów;
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska).
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów ciężarowych (WPC) zawiera dane:

 1. numer rejestracyjny
 2. marka pojazdu
 3. numer identyfikacyjny pojazdu - VIN
 4. rok produkcji
 5. rodzaj pojazdu
 6. dopuszczalna ładowność (kg)
 7. DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg)
 8. prawo dysponowania
 9. ważność prawa dysponowania
 10. nr rejestracyjny pojazdu wycofywanego/zmienianego (dotyczy wymiany taboru lub zmiany numerów rejestracyjnych)

Druk WPC może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Możliwe dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (do wyboru):

 • roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu);
 • gwarancja bankowa;
 • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.
 • Zaświadczenie o liczbie pojazdów składasz tylko wtedy, gdy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydał inny organ niż GITD (czyli starosta/prezydent miasta).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej złóż w przypadku, gdy twoje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydał GITD oraz w przypadku, gdy licencja wspólnotowa została ci udzielona przed 15 sierpnia 2013 r.
 • Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Uwaga: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż opłatę za wydanie wypisu z licencji. Szczegóły znajdziesz na stronie GITD.
 1. Odbierz wypisy z licencji wspólnotowej

Główny Inspektor Transportu Drogowego po zweryfikowaniu dokumentów wyda ci wypis z licencji wspólnotowej na każdy pojazd.

Wypisy możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

Dokumenty

Jeśli przy odbiorze dokumentu reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Uwaga: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż opłatę za wydanie wypisu z licencji. Szczegóły znajdziesz na stronie na stronie GITD.

Ile zapłacisz

Zapłać za wypis z licencji, w zależności od okresu jej ważności:

 • do 5 lat – 440 zł za każdy wypis;
 • powyżej 5 lat do 10 lat – 880 zł za każdy wypis.

Przelej opłatę na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu bezwzględnie podaj swój numer NIP.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli GITD odmówi ci wydania wypisów z licencji, to możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do GITD w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Warto wiedzieć

Twoja sytuacja finansowa musi być stabilna

Jako przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy, musisz posiadać odpowiednie środki finansowe na zabezpieczenie swoich zobowiązań. To oznacza, że musisz dysponować środkami finansowymi (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia) w kwocie co najmniej:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W 2017 r. kurs euro do przeliczenia wynosi 4,2933 zł.

Zgłaszaj zmiany

Pamiętaj, że musisz zgłaszać do GITD zmianę danych, podanych we wniosku. Masz na to 28 dni od dnia powstania zmiany.

Czy ta strona była przydatna?