Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy (PWR1)

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać na własne potrzeby firmowe auta do międzynarodowego przewozu rzeczy? Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Przeczytaj poniżej jak zdobyć takie zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Będąc przedsiębiorcą możesz wykorzystywać na własne potrzeby firmowe samochody do międzynarodowego przewozu rzeczy – np. narzędzi czy maszyn niezbędnych do pracy. Możesz to robić tylko pomocniczo w stosunku do swojej podstawowej działalności i dopiero po uzyskaniu zaświadczenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Kiedy nie trzeba mieć zaświadczenia na przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

O zaświadczenie nie musisz występować, jeśli:

 • transport odbywa się w ramach powszechnych usług pocztowych
 • posiadasz uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
 • jesteś rolnikiem

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • Dane przedsiębiorcy:

- Oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa);

- Siedzibę i adres przedsiębiorcy;

- Charakter prawny;

- Numer NIP;

- Numer KRS (jeśli posiada);

- Telefon, fax, adres e-mail;

 • Termin i ilość wnioskowanych wypisów;
 • Formę odbioru dokumentów.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów (cieżarowy) zawiera dane:

 • numer rejestracyjny,
 • marka pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 • rok produkcji,
 • rodzaj pojazdu,
 • dopuszczalna ładowność (kg),
 • DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg),
 • prawo dysponowania,
 • ważność prawa dysponowania.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składane jest zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczy braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy przez kierowców zatrudnionych innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i wypisów z tego zaświadczenia

Zaświadczenie będzie ważne maksymalnie 5 lat. Poza zaświadczeniem urząd wyda ci też wypisy – jeden na każdy, zgłoszony we wniosku pojazd.

Dokumenty możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa),
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych,
 • datę ważności zaświadczenia,
 • data wystawienia.
Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wypis z zaświadczenia zawiera:

 • numer wypisu i numer zaświadczenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa),
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • datę ważności,
 • datę wystawienia.

Ile zapłacisz

Opłaty za wydanie zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia zależą od okresu na jaki ma być wydane zaświadczenie.

Okres ważności zezwolenia Kwota za zaświadczenie (w zł) Kwota za jeden wypis z zaświadczenia (w zł)
do roku 100 20
do 2 lat 200 40
do 3 lat 300 60
do 4 lat 400 80
do 5 lat 500 100

Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu podaj swój numer NIP.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do GITD składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie otrzymasz nie później niż w ciągu 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, możesz złożyć zażalenie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Masz na to 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Warto wiedzieć

Wykonując przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy musisz spełniać poniższe warunki:

 • firmowe auta muszą być prowadzone przez ciebie lub twoich pracowników
 • masz tytuł prawny do dysponowania autami – np. umowę dzierżawy, dowód kupna
 • przewożone rzeczy muszą być twoją własnością lub być przez ciebie sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione
 • przewóz nie może być przewozem w ramach usług turystycznych

Zmiana danych

Jeśli zmieniły się twoje dane, zawarte w zaświadczeniu, musisz wystąpić o jego zmianę. Zmiana zaświadczenia kosztuje 25 zł, a wydanie wypisu ze zmienionego zaświadczenia – 10 zł.

Nowe auto, nowy wypis

Jeśli zamierzasz wykonywać przewóz pojazdem, który został kupiony już po złożeniu wniosku, musisz załatwić dla niego wypis. Opłata za każdy nowy wypis, pobierana jest w wysokości odpowiedniej do pozostałego okresu ważności dotychczas wydanego zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?