Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dodatkowy wypis do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy (PWR2)

Wykonujesz międzynarodowy przewóz rzeczy na potrzeby własne? Masz nowy pojazd, który nie został wcześniej zgłoszony do takich przewozów? Musisz uzyskać dodatkowy wypis do zaświadczenia na przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca, dokonujący niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy (tzw. przewóz na potrzeby własne) zobowiązany jest, w przypadku zgłoszenia każdego kolejnego pojazdu samochodowego, niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, do złożenia wniosku o wydanie dodatkowego wypisu do zaświadczenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • Dane przedsiębiorcy
  • - Oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa)
  • - Siedzibę i adres przedsiębiorcy
  • - Charakter prawny
  • - Numer NIP
  • - Numer KRS (jeśli posiada)
  • - Telefon, fax, adres e-mail
 • Ilość wnioskowanych wypisów
 • Formę odbioru dokumentów
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów (cieżarowy) zawiera dane:

 • numer rejestracyjny,
 • marka pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 • rok produkcji,
 • rodzaj pojazdu,
 • dopuszczalna ładowność (kg),
 • DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg),
 • prawo dysponowania,
 • ważność prawa dysponowania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 1. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdzi czy złożono wszystkie niezbędne dokumenty oraz czy wniosek jest poprawnie wypełniony

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach, Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwie cię do ich uzupełnienia. Na poprawki będziesz mieć 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli nie uzupełnisz braków dokumentacji we wskazanym terminie, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

 1. Wydanie dodatkowych wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przedsiębiorcy dodatkowe wypisy do posiadanego zaświadczenia uprawniającego do wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.

Dokumenty możesz odebrać osobiście lub urząd prześle ci je kurierem.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wypis z zaświadczenia zawiera:

 • numer wypisu i numer zaświadczenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa),
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • datę ważności,
 • datę wystawienia.

Ile zapłacisz

Opłata za każdy nowy wypis, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobierana jest w wysokości odpowiedniej do pozostałego okresu ważności dotychczas wydanego zaświadczenia:

 • do 1 roku – opłata wynosi 20 zł za każdy wypis z zaświadczenia
 • do 2 lat – opłata wynosi 40 zł za każdy wypis z zaświadczenia
 • do 3 lat – opłata wynosi 60 zł za każdy wypis z zaświadczenia
 • do 4 lat – opłata wynosi 80 zł za każdy wypis z zaświadczenia
 • do 5 lat – opłata wynosi 100 zł za każdy wypis z zaświadczenia
 • za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł
 • za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł od każdego posiadanego wypisu

Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP przedsiębiorcy.

Wysokość opłaty, zgodnie z § 24 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona jak najszybciej.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wydania dodatkowego wypisu, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Czy ta strona była przydatna?