Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Produkujesz wina i chcesz je sprzedawać? Musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jaka działalność wymaga wpisu do rejestru 

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną - żeby ją prowadzić musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

W przypadku rozlewu wyrobów winiarskich obowiązek wpisu dotyczy zarówno tych przedsiębiorców, którzy wyrobili rozlewane wyroby winiarskie, jak i tych którzy ich nie wyrobili. 

Rejestr prowadzi Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Dyrektora Generalnego KOWR). Rejestr jest dostepny na stronie internetowej KOWR.

Jaka działalność nie wymaga wpisu 

Nie musisz mieć wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, jeśli:

 • jesteś drobnym producentem prowadzącym wyrób wina z upraw własnych
 • prowadzisz działalność w zakresie rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak beczki lub kegi, w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów.

Definicja wyrobów winiarskich 

Wyrobami winiarskimi są:

Do fermentowanych napojów winiarskich należą:

 • miód pitny jakościowy – będący miodem pitnym otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny jakościowy, z możliwością słodzenia miodem, dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia wyłącznie karmelem powstałym z miodu, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy oraz w którym w wyrobie gotowym jedna część objętościowa miodu przypada na:
  • połowę części objętościowej wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku destylatu miodowego – w przypadku „półtoraka”
  • jedną część objętościową wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku destylatu miodowego – w przypadku „dwójniaka”
  • dwie części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 12%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych – w przypadku „trójniaka”
  • trzy części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 9%, lecz nieprzekraczającej 12% objętościowych – w przypadku „czwórniaka”
 • wino owocowe jakościowe – będące winem owocowym o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe jakościowe, z możliwością słodzenia sacharozą, moszczami owocowymi, zagęszczonymi sokami owocowymi lub miodem, leżakowanym nie krócej niż przez 3 miesiące
 • cydr jakościowy – będący cydrem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr jakościowy, z możliwością słodzenia moszczem jabłkowym, sokiem jabłkowym, zagęszczonym sokiem jabłkowym lub miodem
 • perry jakościowe – będące perry o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry jakościowe, z możliwością słodzenia moszczem gruszkowym, sokiem gruszkowym, zagęszczonym sokiem gruszkowym lub miodem
 • cydr lodowy – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr lodowy, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy
 • perry lodowe – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry lodowe, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy
 • miód pitny – będący napojem otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, z możliwością słodzenia sacharozą lub miodem, dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia oraz w którym w wyrobie gotowym jedna część objętościowa miodu przypada na:
  • połowę części objętościowej wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku alkoholu – w przypadku „półtoraka”
  • jedną część objętościową wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku alkoholu – w przypadku „dwójniaka”
  • dwie części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz rzeczywistej zawartości alkoholu od 12%, lecz nie przekraczającej 15% objętościowych – w przypadku „trójniaka”
  • trzy części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 9%, lecz nieprzekraczającej 12% objętościowych – w przypadku „czwórniaka”
 • wino owocowe – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e oraz f ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • cydr – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem jabłkowym, sokiem jabłkowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • perry – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem gruszkowym, sokiem gruszkowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • wino owocowe niskoalkoholowe – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz poniżej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe albo z wina
 • owocowego w wyniku częściowego usunięcia alkoholu wyłącznie metodami fizycznymi, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • wino owocowe likierowe – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 22% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe, z dodatkiem alkoholu rektyfikowanego lub destylatu owocowego, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e oraz f ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • wino z soku winogronowego – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino z soku winogronowego, z możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego lub destylatu winogronowego, słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a‒c, e oraz f ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • wino miodowe – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, z możliwością słodzenia zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e oraz f ustawy o wyrobach winiarskich, dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia
 • napój winny owocowy – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych wina owocowego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe o obniżonym maksymalnie o 50% udziale soków w nastawie, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • napój winny miodowy – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych miodu pitnego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, w którym udział miodu nie może być niższy niż 150 kg na 1000 litrów nastawu na miód pitny, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • wino owocowe aromatyzowane – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 22% objętościowych, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, zawierającym co najmniej 75% objętościowych wina owocowego, z możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego, destylatu miodowego lub destylatu owocowego, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒f ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • cydr aromatyzowany – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85% objętościowych cydru lub wina jabłkowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b ustawy o wyrobach winiarskich oraz d‒g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • perry aromatyzowane – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85% objętościowych perry lub wina gruszkowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz poniżej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 75% objętościowych wina owocowego lub wina owocowego niskoalkoholowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • aromatyzowane wino z soku winogronowego – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 6,5%, lecz nieprzekraczającej 22% objętościowych, poddanym aromatyzowaniu, zawierającym co najmniej 75% objętościowych wina z soku winogronowego, z możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego lub destylatu winogronowego słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒f ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • aromatyzowany napój winny owocowy – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych wina owocowego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe o obniżonym maksymalnie o 50% udziale soków w nastawie, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia
 • aromatyzowany napój winny miodowy – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych miodu pitnego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, w którym udział miodu jest nie niższy niż 150 kg na 1000 litrów nastawu na miód pitny, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d‒g ustawy o wyrobach winiarskich lub barwienia.

Fermentowane napoje winiarskie mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie pod wskazanymi wyżej nazwami.

Zasady wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oreślone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów tych napojów, ich dodatkowego znakowania oraz szczegółowych wymagań, które powinny spełniać te napoje.

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich może wykonywać wyłącznie przedsiębiorca, który:

 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich ma być wykonywana
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
  • osobą prawną – której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
  • spółką jawną – której wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną – której członek rady nadzorczej lub członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa
  • spółką komandytową – której komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną – której członek rady nadzorczej lub członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa
  • spółką komandytowo-akcyjną – której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku zalegania z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu
  państwa – jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.

Jakie wymagania trzeba spełnić przed wpisem do rejestru

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich ma obowiązek:

 • opracować w formie pisemnej i wdrożyć system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujący co najmniej określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów
  • metod przeprowadzania badań jakości tych wyrobów
  • sposobu postępowania z tymi wyrobami niespełniającymi wymagań w zakresie jakości
 • posiadać plan obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich
 • zapewnić, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska i potwierdzić to zaświadczeniem wydanym na jego wniosek przez:
  • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
  • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Warunki, które musi spełniać przedsiębiorca.

Pamiętaj! Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, nie musi mieć planu obiektów budowlanych oraz nie musi zapewnić, że te obiekty i urządzenia techniczne, spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, pod warunkiem że w danym roku  wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów

 • wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce
 • miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru*.

  *Takie napoje winiarskie, mogą zostać również wyrobione z nabytych owoców i miodu, jeżeli surowce te są wytwarzane w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, i stanowią nie więcej niż 50% wagowo wszystkich owoców i miodu wykorzystywanych do wyrobu tych napojów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wpis rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich składasz do Dyrektora Generalnego KOWR.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie firmy, siedzibę i adres oraz adres do doręczeń
 • numer:
  • w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • identyfikacji podatkowej (NIP)
 • wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • wskazanie rodzaju albo rodzajów działalności gospodarczej, które będą wykonywane, spośród następujących:
  • wyrób wyrobów winiarskich, w tym rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich, lub
  • rozlew wyrobów winiarskich wyrobionych przez innego przedsiębiorcę
 • oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania do prowadzenia działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, mogą złożyć wniosek uproszczony. Taki wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie firmy, siedzibę i adres oraz adres do doręczeń
 • numer:
  • w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • identyfikacji podatkowej (NIP)
 • wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • wskazanie, które kategorie fermentowanych napojów winiarskich będą objęte działalnością gospodarczą, którą będzie wykonywał ten przedsiębiorca
 • oświadczenie, że ten przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
  • spełnia wymagania działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich
  • posiada tytuł prawny do gruntu rolnego – w przypadku wyrobu wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry
  • prowadzi pasiekę – w przypadku wyrobu miodu pitnego jakościowego,

wraz z informację o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego.

Wniosek uproszczony dotyczy przedsiębiorcy, który:

 • w danym roku kalendarzowym wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz
 • posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce. 

Jeżeli przedsiębiorca nie chce skorzystać z uproszczeń, może również złożyć zwykły wniosek o wpis rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek może złożyć także przedsiębiorca wyłącznie wyrabiający fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki w łącznej maksymalnej ilości wyrobu nie większej niż 1000 hl rocznie, który nie chce skorzystać z uproszczeń z art. 9 ustawy o wyrobach winiarskich. W takiej sytuacji przedsiębiorca ten wnioskuje o wpis w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich na zasadach określonych w art. 8 o wyrobach winiarskich.

Wzory formularzy dostepne są na stronie KOWR.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek składa wyłącznie przedsiębiorca wyrabiający fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki w łącznej maksymalnej ilości wyrobu nie większej niż 1000 hektolitrów rocznie składa, który chce skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla niego do dokonania wpisu do rejestru, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach winiarskich.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się w przypadku wyrobu wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa wyłącznie przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się w przypadku wyrobu miodu pitnego jakościowego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego zawiera wskazanie:

 • województwa, powiatu i gminy
 • nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego
 • numeru działki ewidencyjnej.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

We wniosku możesz podać dodatkowe dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.

 1. KOWR weryfikuje wniosek

Dyrektor Generalny KOWR zbada, czy przedsiębiorca składający wniosek o wpis do rejestru:

 • nie posiada prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • nie został wykreślony z rejestru w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Jeżeli takie sytuacje nie miały miejsca, urząd weryfikuje wniosek formalnie.

Jeżeli wniosek o wpis do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, zostaniesz wezwany do usunięcia lub uzupełnienia braków. Wezwanie powinieneś otrzymać nie później niż przed upływem 7 dni od dnia wpływu twojego wniosku. 

Termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników.

Jeżeli nie uzupełnisz braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, otrzymasz wpis do rejestru.

 1. KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru

Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku i wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o jego dokonaniu.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wpisze przedsiębiorcy do rejestru w tym terminie, przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą po upływie 14 dni od tego terminu. O rozpoczęciu działalności musi poinformować na piśmie Dyrektora Generalnego KOWR.

Rejestr jest jawny i dostępny na stronie internetowej KOWR.

Ile zapłacisz

 • 616 zł - opłata skarbowa za złożenie wniosku.

Opłatę skarbową za dokonanie zmiany we wpisie do rejstru należy uiścić na rachunek Urzędu m.st. Warszawy.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powinien wpisać cię do rejestru w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od czynności dokonanych przez Dyrektora Generalnego KOWR możesz się odwołać na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przed 7 marca 2022 roku

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dniem 7 marca 2022 roku stali się podmiotami wpisanymi do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Zmiana danych w rejestrze

Sprawdź jak zmienić dane wpisane do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Zakończenie lub zawieszenie działalności

Sprawdź jak zakończyć lub zawiesić wykonywanie działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Składanie deklaracji

Deklarację składają przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR, którzy wyłącznie dokonują rozlewu wina, którego nie wyrobili.

Przedsiębiorcy będący producentami wina lub producentami wina, jednocześnie rozlewającymi wino, którego nie wyrobili składają natomiast deklarację o zapasach wina i moszczów winogronowych na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”.

Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku winiarskiego, wskazując stan zapasów wina które nie zostało wyprodukowane przez przedsiębiorcę wg stanu na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego. Rok winiarski na rynku wina trwa od dnia 1 sierpnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego.

Wyrabianie wina z naruszeniem przepisów

Jest wykroczeniem i podlega karze grzywny:

 • wyrabianie lub rozlewanie wyrobów winiarskich bez wpisu do rejestru
 • wyrabianie win z winogron pozyskanych z upraw winorośli niewpisanych do ewidencji winnic
 • wyrabianie win mimo nieprzekazania informacji rocznej.

Jeżeli wykroczenia dotyczą wyrobów winiarskich znacznej wartości, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Przedsiębiorca popełnia przestępstwo i podlega karze grzywny, jeżeli:

 • będąc wpisanym do rejestru, nie wdraża systemu kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich lub nie wyznacza osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości wyrobów winiarskich
 • będąc wpisanym do rejestru, wyrabia fermentowane napoje winiarskie w ilości większej niż wskazana w tym przepisie lub nabywa owoce lub miód w ilości większej niż dopuszczalna
 • będąc wpisanym do rejestru nie składa wniosku o zmianę wpisu
  w rejestrze w określony terminie
 • będąc wpisanym do rejestru nie informuje o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich lub nie przekazuje tej informacji w terminie określonym w tym przepisie
 • będąc producentem wina, wyrabia wino w miejscu innym niż miejsce wyrobu wina wskazane w informacji
 • podaje we wniosku o wpis do ewidencji winnic niezgodne ze stanem faktycznym informacje o miejscu położenia uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, lub podaje niezgodne ze stanem faktycznym nazwy uprawianych odmian winorośli lub ich synonimy
 • nie prowadzi rejestru przychodów lub rozchodów zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia 2018/273 lub rozdziału IV rozporządzenia 2018/274,
  dokonuje w rejestrze przychodów lub rozchodów wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie wprowadza danych do rejestru przychodów lub rozchodów w terminach określonych w art. 20 rozporządzenia 2018/274,
 • nie zapewnia podczas przewozu produktów sektora wina wymaganych dokumentów towarzyszących, nie przedstawia właściwym organom tych dokumentów na każdym etapie przewozu produktów sektora wina lub nie zapewnia, że te dokumenty spełniają wymogi określone w art. 10 ust. 2–5 rozporządzenia 2018/273 lub w załączniku V do rozporządzenia 2018/273, lub w art. 26 ust. 3
 • będąc plantatorem winorośli, producentem wina lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru rozlewającym wino, którego nie wyrobił, nie składa deklaracji w terminach określonych w tych przepisach, mimo wezwania do ich złożenia
 • wbrew obowiązkowi nie dokonuje zgłoszenia zamiaru wycofania produktów ubocznych na zasadach określonych w art. 14 rozporządzenia 2019/934 we wskazanym terminie
 • będąc producentem wina nie zapewnia spełniania wymagań dla produktów ubocznych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o warunkach uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dostępnych jest na w poradniku na stronie internetowej KOWR.

 

Czy ta strona była przydatna?