Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Stały mediator – wpis na listę

Posiadasz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji i chciałbyś zostać stałym mediatorem? Sprawdź poniżej co musisz zrobić żeby zdobyć wpis na listę stałych mediatorów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli zdobędziesz wpis na listę stałych mediatorów to możesz wykonywać mediacje zlecane przez sąd. Ponadto możesz również wykonywać mediacje zlecane przez strony (osoby fizyczne, firmy), które są zainteresowane takim rozwiązaniem sporu.

Możesz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów, jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną;
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystasz z pełni praw publicznych;
 • masz skończone 26 lat;
 • nie byłeś karany za przestępstwo;
 • znasz język polski;
 • posiadasz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (np. posiadasz dyplom ukończenia studiów podyplomowych, bądź dyplom ukończenia szkolenia przeprowadzonego zgodnie ze standardami przyjętymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości).

Pamiętaj, że nie możesz zostać stałym mediatorem jeżeli wykonujesz zawód sędziego. Zakaz ten nie dotyczy sędziego w stanie spoczynku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy okręgowe

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów złóż do prezesa sądu okręgowego, w okręgu w którym będziesz prowadził swoją działalność mediacyjną.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Do weryfikacji twojej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji powinieneś dostarczyć takie dokumenty, które potwierdzą twoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów przykładowo wskazano dokumenty, potwierdzające wymaganą wiedzę i umiejętności, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

Pamiętaj, że do wniosku musisz załączyć również dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Jeżeli prezes sądu wyda decyzję odmowną w zakresie wpisania na listę stałych mediatorów, to możesz ubiegać się o zwrot tej opłaty.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Jeżeli prezes sądu stwierdzi braki formalne to wezwie cię do uzupełnienia wniosku.

Termin

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie wpisu na listę stałych mediatorów

Sąd prześle decyzję na wskazany przez ciebie adres.

Ile zapłacisz

10 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli prezes sądu okręgowego odmówi wpisania cię na listę stałych mediatorów to możesz się odwołać do prezesa sądu apelacyjnego. Pamiętaj, że takie odwołanie powinieneś złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś decyzję odmowną. Odwołanie złóż za pośrednictwem prezesa sądu okręgowego, który wydał decyzję.

Czy ta strona była przydatna?