Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu produkującego produkty pochodzenia zwierzęcego

Chcesz produkować żywność pochodzenia zwierzęcego? Jeśli masz np. nowy zakład, to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przygotuj jego projekt technologiczny. Projekt zakładu – na twój wniosek – zatwierdza powiatowy lekarz weterynarii. Złóż wniosek też wtedy, gdy prowadzisz zakład, ale chcesz zmienić np. zakres produkowanej żywności lub wyposażenie zakładu. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przygotuj projekt zanim wystąpisz o pozwolenie na budowę. Projekt składa się z części:                                                                                                                                               

 • opisowej - określ rodzaj działalności, w tym rodzaj surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, które chcesz produkować w zakładzie, maksymalną tygodniową zdolność produkcyjną, system dostawy wody, opis sposobu przechowywania odpadów oraz lokalizację zakładu;
 • graficznej - dodaj plany zagospodarowania terenu zakładu, układu oraz przeznaczenia i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń na danym piętrze wraz ze strefami o rożnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego  (rzut poziomy), punkty poboru wody (zimnej, gorącej oraz zmieszanej) oraz plany układu dróg.

Kto składa wniosek

Złóż wniosek, jeśli:

 • chcesz zająć się przygotowywaniem, wytwarzaniem, oczyszczaniem, rozbiorem, przetwarzaniem, przygotowywaniem, produkcją, pakowaniem, przepakowywaniem, przechowywaniem żywności w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze. Dotyczy to:
  • rzeźni,
  • zakładu przetwórstwa dziczyzny,
  • zakładu rozbioru mięsa,
  • zakładu przetwórstwa mięsa,
  • zakładu przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,
  • zakładu przetwórstwa mleka,
  • zakładu przepakowywania i składowania w warunkach chłodniczych,
  • zakładu obróbki jelit, żołądków i pęcherzy,
  • zakładu przetwórstwa jaj konsumpcyjnych, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
  • zakładu produkcji mięsa mielonego,
  • zakładu produkcji surowych wyrobów mięsnych,
  • zakładu mechanicznego odkostniania mięsa,
  • zakładu wytwarzające produkty z surowego mleka,
  • zakładu pakowania jaj konsumpcyjnych,
  • punktu skupu jaj konsumpcyjnych,
  • punktu odbioru mleka,
  • zakładu konfekcjonowania i przetwarzania miodu i produktów pszczelich,
  • punku skupu dziczyzny,
  • zakładu produkującego żywność przeznaczoną do sprzedaży bezpośredniej,
  • zakładu prowadzącego działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,
  • zakładu wytwarzającego żywność zawierającą jednocześnie środki spożywczego pochodzenia niezwierzęcego oraz nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego
  • firmy przechowującej mleko surowe pochodzące z gospodarstw.
 • chcesz zmodernizować zakład lub zmienić jego zakres, wielkość lub wyposażenie.

Kiedy projekt jest niepotrzebny

Nie składasz wniosku, jeśli:

 • produkujesz żywność na statku rybackim, w tym statku przetwórni i zamrażalni,
 • produkujesz żywność w gospodarstwie zajmującym się na własne potrzeby ubojem zwierząt na mięso,
 • zajmujesz się transportem żywności lub produkcją podstawową,
 • produkujesz żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego,

Zatwierdzenie lub rejestracja zakładu

Dopiero gdy otrzymasz decyzję o zatwierdzeniu projektu technologicznego, możesz złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu lub rejestrację zakładu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek wraz z projektem złóż zanim wystąpisz o pozwolenie na budowę zakładu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe inspektoraty weterynarii
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu

Dokumenty

We wniosku podaj również zakres i wielkość produkcji, a także rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które chcesz produkować w swoim zakładzie.

Termin

Wniosek wraz z projektem złóż zanim wystąpisz o pozwolenie na budowę zakładu.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdzi projekt technologiczny twojego zakładu

Jeśli twój wniosek jest poprawny, to dostaniesz decyzję o zatwierdzeniu projektu technologicznego twojego zakładu.

Jeśli twój wniosek nie spełnia wymagań, to urząd wyda ci decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu.

Ile zapłacisz

10 zł

Wpłać opłatę skarbową za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu technologicznego twojego zakładu.

Ile będziesz czekać

Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdzi projekt twojego zakładu w ciągu 30 dni od daty otrzymania twojego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś, to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do wojewódzkiego lekarza weterynarii za pośrednictwem powiatowego lekarza weterynarii, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty jej otrzymania.
Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W takim przypadku decyzja szybciej się uprawomocni.

Czy ta strona była przydatna?