Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Chcesz prowadzić stację kontroli pojazdów? A może już masz stację i chcesz zmienić zakres oferowanych badań? W takim razie potrzebujesz uzyskać poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych. Pamiętaj, że dostaniesz poświadczenie tylko w takim zakresie, w jakim zamierzasz prowadzić badania. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz prowadzić stację kontroli pojazdów, jeśli jesteś przedsiębiorcą oraz:

 • masz siedzibę lub mieszkasz na terenie Polski,
 • nie nastąpiło otwarcie likwidacji lub nie ogłoszono upadłości wobec twojej spółki,
 • nie masz prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (np. jeśli masz firmę wpisaną do CEIDG lub jesteś wspólnikiem spółki),
 • masz odpowiednie wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe dla danego zakresu badań technicznych,
 • masz poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych,
 • zatrudniasz diagnostów z odpowiednimi uprawnieniami.

Oprócz przedsiębiorców stację kontroli pojazdów mogą prowadzić:

 • szkoły lub centra kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów;
 • jednostki organizacyjne:
  • służb podległych lub nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych,
  • podległe lub nadzorowane przez ministrów: obrony narodowej, zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego lub infrastruktury;
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pamiętaj, że musisz mieć poświadczenie zanim uzyskasz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Zakresy poświadczenia

Możesz prowadzić:

 • podstawową stację kontroli pojazdów w zakresie:
  • okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, czyli np. aut osobowych lub dostawczych (nie dotyczy przyczep);
  • dodatkowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (nie dotyczy pojazdów, których badania przeprowadza się wyłącznie w okręgowej stacji kontroli - np. auta zabytkowe, autobusy czy pojazdy przystosowane do przewozu towarów niebezpiecznych;
  • badań technicznych przyczep łączonych z pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - o ile stacja posiada odpowiedniej długości stanowisko kontrolne.
 • okręgową stację kontroli pojazdów w zakresie:
  • okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów oraz ich dodatkowych badań technicznych;
  • badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek:

 • przed rozpoczęciem działalności,
 • gdy chcesz zmienić zakres oferowanych badań,
 • gdy jesteś nowym właścicielem stacji,
 • gdy kończy się ważność twojego poświadczenia,
 • gdy wymieniłeś urządzenia lub przebudowałeś budynek stacji kontroli pojazdów.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek dostarcz do siedziby Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

Możesz też złożyć wniosek w Oddziałach Terenowych TDT. Jednak może to wydłużyć czas rozpatrzenia twojej sprawy.

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli rozpoczynasz działalność dotyczącą badań technicznych pojazdów, do wniosku dołącz:

Jeśli jesteś nowym właścicielem stacji kontroli pojazdów, do wniosku dołącz:

 • aktualną umowę spółki cywilnej (jeśli prowadzisz stację w formie spółki cywilnej) oraz
 • pełnomocnictwo (jeśli masz pełnomocnika) i dowód opłaty za pełnomocnictwo.

Jeśli chcesz zmienić zakres badań technicznych oferowanych w twojej stacji, do wniosku dołącz:

 • aktualną umowę spółki cywilnej (jeśli prowadzisz stację w formie spółki cywilnej) oraz
 • pełnomocnictwo (jeśli masz pełnomocnika) i dowód opłaty za pełnomocnictwo.

Termin

Złóż wniosek:

 • przed rozpoczęciem działalności,
 • gdy chcesz zmienić zakres oferowanych badań,
 • gdy jesteś nowym właścicielem stacji,
 • gdy kończy się ważność twojego poświadczenia,
 • gdy wymieniłeś urządzenia lub przebudowałeś budynek stacji kontroli pojazdów.
 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego powiadomi cię o przekazaniu sprawy do odpowiedniego Oddziału Terenowego TDT. Urząd wyznaczy inspektora, który sprawdzi zgodność twojej stacji z wymaganiami.

 1. Inspektor z Oddziału Terenowego TDT sprawdzi twoją stację kontroli pojazdów

Inspektor sporządzi protokół ze sprawdzenia twojej stacji kontroli pojazdów. Protokół jest podstawą do wydania ci poświadczenia.

Dokumenty

Termin

Urząd uzgodni z tobą dogodny termin sprawdzenia stacji.

 1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda ci poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Jeśli spełniasz wymagania, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda ci poświadczenie.

Twoje poświadczenie jest ważne maksymalnie 5 lat. Termin ważności może być krótszy, jeśli pojawią się zmiany, których nie obejmuje dokument (np. zmiana przedsiębiorcy lub wymiana urządzenia).

Pamiętaj, że dokument traci ważność też wtedy, kiedy chcesz zmienić zakres badań prowadzonych w stacji.

Ile zapłacisz

700 zł

Transportowy Dozór Techniczny wystawi ci rachunek za wydanie poświadczenia.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś, to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od daty jej otrzymania.
Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów

Nadzór prowadzi starosta. Co najmniej raz w roku urząd może sprawdzić, czy twoja stacja spełnia wymagania. Pamiętaj, że takie kontrole może prowadzić też Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w porozumieniu z danym starostą.

Czy ta strona była przydatna?