Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Chcesz prowadzić stację kontroli pojazdów? A może już masz stację i chcesz zmienić zakres oferowanych badań? W takim razie potrzebujesz poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych. Sprawdź, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych

Poświadczenie potwierdza zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami prawa. Wydaje je Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) po sprawdzeniu, czy stacja kontroli pojazdów spełnia wymagania odpowiednie do zakresu badań, jaki ma być albo jest w niej oferowany. Zakres badań przeprowadzanych przez stację jest wpisywany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Poświadczenie jest niezbędne, aby uzyskać wpis do rejestru.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

Poświadczenie jest ważne maksymalnie 5 lat. Termin ważności będzie krótszy, jeśli pojawią się zmiany, których nie obejmuje dokument (na przykład zmiana przedsiębiorcy albo warunków lokalowych lub wyposażenia). Dokument straci ważność także, jeśli zmienisz zakres badań prowadzonych w stacji.

Kto potrzebuje poświadczenia

Poświadczenia potrzebują przedsiębiorcy, którzy chcą otworzyć stację kontroli pojazdów.

Ponieważ poświadczenie jest wydawane tylko w takim zakresie, w jakim stacja kontroli pojazdów prowadzi badania, będziesz potrzebować poświadczenia również, jeśli chcesz zmienić zakres badań oferowanych przez stację.

Potrzebujesz poświadczenia także, gdy:

 • jesteś nowym właścicielem stacji
 • kończy się ważność twojego poświadczenia
 • wymieniłeś urządzenia lub przebudowałeś budynek stacji kontroli pojazdów.

Jaki może być zakres działania stacji kontroli pojazdów

Możesz prowadzić:

 • podstawową stację kontroli pojazdów w zakresie:
  • okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, czyli np. aut osobowych lub dostawczych (nie dotyczy przyczep)
  • dodatkowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (nie dotyczy pojazdów, których badania przeprowadza się wyłącznie w okręgowej stacji kontroli - np. auta zabytkowe, autobusy czy pojazdy przystosowane do przewozu towarów niebezpiecznych
  • badań technicznych przyczep łączonych z pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - o ile stacja posiada odpowiedniej długości stanowisko kontrolne
 • okręgową stację kontroli pojazdów w zakresie:
  • okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów oraz ich dodatkowych badań technicznych;
  • badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o wydanie poświadczenia:

 • zanim rozpoczniesz prowadzenie działalności stacji kontroli pojazdów
 • zanim zmienisz zakres oferowanych badań
 • gdy jesteś nowym właścicielem stacji
 • gdy kończy się ważność twojego poświadczenia
 • gdy wymieniłeś urządzenia lub przebudowałeś budynek stacji kontroli pojazdów.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

Możesz też złożyć wniosek w Oddziałach Terenowych TDT. Jednak może to wydłużyć czas rozpatrzenia twojej sprawy.

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli rozpoczynasz działalność, do wniosku dołącz:

Aktualną umowę spółki cywilnej dołącz do wniosku tylko jeśli prowadzisz stację w formie spółki cywilnej.

Pełnomocnictwo i dowód zapłacenia opłaty skarbowej dołącz do wniosku tylko jeśli działasz przez pełnomocnika.

Termin

Złóż wniosek o wydanie poświadczenia:

 • zanim rozpoczniesz prowadzenie działalności stacji kontroli pojazdów
 • zanim zmienisz zakres oferowanych badań
 • gdy jesteś nowym właścicielem stacji
 • gdy kończy się ważność twojego poświadczenia
 • gdy wymieniłeś urządzenia lub przebudowałeś budynek stacji kontroli pojazdów.
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek formalnie i merytorycznie

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego powiadomi cię o przekazaniu sprawy do odpowiedniego Oddziału Terenowego TDT. Urząd wyznaczy inspektora, który sprawdzi zgodność twojej stacji z wymaganiami.

 1. Inspektor z Oddziału Terenowego TDT sprawdzi twoją stację kontroli pojazdów

Inspektor sporządzi protokół ze sprawdzenia twojej stacji kontroli pojazdów. Protokół jest podstawą do wydania ci poświadczenia.

Dokumenty

Termin

Urząd uzgodni z tobą dogodny termin sprawdzenia stacji.

 1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda ci poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Jeśli twoja stacja spełnia wymagania, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda ci poświadczenie.

Ile zapłacisz

 • 700 zł – opłata za wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami

Gdzie zapłacić: opłatę należy uiścić zgodnie z rachunkiem, który przesyłany jest do przedsiębiorcy po sprawdzeniu stacji kontroli pojazdów wraz z decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Dla Transportowego Dozoru Technicznego będzie to numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Stacje kontroli pojazdów są nadzorowane przez starostę. Co najmniej raz w roku urząd może sprawdzić, czy twoja stacja spełnia wymagania. Pamiętaj, że takie kontrole może prowadzić też Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w porozumieniu ze starostą.

Czy ta strona była przydatna?