Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Twoje zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% wygasło, a nadal posiadasz zapasy? Złóż wniosek o zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych. Zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online. Potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych może złożyć przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18%, któremu wygasało zezwolenie na prowadzenie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych do 18%.

Zezwolenie wygasa, w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niedopełnienia w terminach obowiązku:
  • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, lub
  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych może dokonać również jednorazowego zbycia zinwentaryzowanych napojów alkoholowych, pod warunkiem, że pozwolenie wygasło z powodu:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, lub
 • połączenia spółek
 • podziału spółek
 • przekształcenia spółek.

Kto nie otrzyma zezwolenia na wyprzedaż zapasów

Z wnioskiem o zezwolenie na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% nie może wystąpić przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z powodu:

 • nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom
 • nieprzestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

Złóż wniosek do marszałka województwa, który wydał ci pozwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18%.

Wniosek możesz złożyć na piśmie lub przez internet.

Dokumenty

 1. Marszałek województwa sprawdzi kompletność wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Marszałek województwa sprawdzi wniosek. Gdy stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wniosek nie zostanie rozpoznany lub zostanie ci zwrócony.

 1. Marszałek województwa wyda zezwolenie na wyprzedaż zapasów

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, marszałek województwa udzieli zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na obrót hurtowy.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 1000,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu
 • 50,00 - opłata za wydanie duplikatu zezwolenia.

Gdzie zapłacić: Opłatę za zezwolenie wpłać na konto urzędu marszałkowskiego, do którego składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu marszałkowskiego.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie). Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?