Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na skup maku lub konopi włóknistych

Chcesz prowadzić działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych? Na taką działalność musisz mieć zezwolenie od marszałka województwa. Jak uzyskać zezwolenie dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czy w Polsce mogę legalnie uprawiać mak

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje tylko ograniczoną możliwość uprawy określonego rodzaju maku w zależności od celu jego uprawy:

 • mak (z wyjątkiem maku niskomorfinowego), może być uprawiany wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa,
 • mak niskomorfinowy może być uprawiany wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na uprawę maku.

Czy w Polsce mogę legalnie uprawiać konopie

Konopie włókniste można uprawiać wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych gatunków konopi jest zabroniona!

Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych.

Warunki prowadzenia skupu maku lub konopi włóknistych

Możesz skupować mak lub konopie włókniste tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednie zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy. Zezwolenie określa zakres i cel takiej działalności.

Skup możesz prowadzić jeśli zawarłeś umowę kontraktacji z:

 • prowadzącym uprawę maku, lub
 • prowadzącym uprawę konopi włóknistych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia upraw.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złoż wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej PESEL, jeżeli został nadany;

3) adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu;

4) informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś potrzebne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni, a jeśli nie wpłaciłeś opłaty skarbowej – 14 dni. Jeśli w terminie nie usuniesz braków urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Dostaniesz decyzję

Dostaniesz decyzję marszałka województwa w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 125 zł – opłata za wydanie zezwolenia na skup maku lub konopi włóknistych.
 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który ci ją wydał w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Uprawy maku i konopi włóknistych są pod szczególnym nadzorem państwa.

Urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na surowce i tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na swoim terenie.

Sejmik każdego województwa (na podstawie opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Czy ta strona była przydatna?