Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreśl z rejestru REGON spółkę cywilną

Jako wspólnicy spółki cywilnej podjęliście uchwałę o jej rozwiązaniu? W kolejnym kroku musicie wyrejestrować spółkę z rejestru REGON. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Decyzja o rozwiązaniu spółki cywilnej należy do wspólników i może nastąpić w każdym czasie. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki, wspólnicy muszą wyrejestrować spółkę z rejestru REGON.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne

Sprawę możesz załatwić przez interent.

Wniosek papierowy złóż w urzędzie statystycznym lub w jego oddziale, który jest odpowiedni dla siedziby spółki.

Sprawdź adresy urzędów statystycznych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie spółki cywilnej z rejestru REGON

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Uchwałę o rozwiązaniu spółki, wniosek o wykreślenie i załącznik do wniosku muszą podpisać wszyscy wspólnicy. W imieniu wspólnika lub wspólników może działać pełnomocnik.

We wniosku podaj datę zakończenia działalności firmy, określoną w uchwale wspólników.

Dokumenty

Termin

Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

  1. Spółka zostanie wykreślona z rejestru REGON

Urząd statystyczny opublikuje informację o wykreśleniu spółki w bazie internetowej REGON, co oznacza potwierdzenie wykreślenia wpisu z rejestru REGON.

Możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu spółki z rejestru REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie jest bezpłatne. Możesz o nie wystąpić w dowolnym terminie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- podstawę prawną wydania zaświadczenia,

- dane określonego urzędu statystycznego,

- datę wystawienia dokumentu,

- pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez dyrektora GUS,

- informację, że określony numer identyfikacyjny REGON, który został nadany podmiotowi o wskazanej w dokumencie nazwie, został skreślony z rejestru REGON zgodnie z podaną datą zakończenia działalności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Urząd wykreśli informacje o twojej spółce cywilnej po tym, jak złożysz wymagane dokumenty. Potwierdzeniem wykreślenia jest informacja w bazie internetowej REGON.

Czy ta strona była przydatna?