Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym osób (PWO1)

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Jeśli chcesz niezarobkowo przewozić osoby poza Polską, to musisz posiadać zaświadczenie wydane przez GITD. Przykładowo takie zaświadczenie musisz mieć, jeśli chcesz przewozić własnych pracowników na budowę zagranicą. Ponadto dla każdego pojazdu, którym będziesz przewoził osoby zagranicą musisz posiadać wypis z zaświadczenia. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co oznacza przewóz osób na potrzeby własne

Przewóz na potrzeby własne (tzw. niezarobkowy przewóz drogowy) to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, który wykonujesz pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Wykonując przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym osób musisz spełniać poniższe warunki:

 • firmowe pojazdy muszą być prowadzone przez ciebie lub twoich pracowników
 • masz tytuł prawny do dysponowania pojazdami – np. umowę dzierżawy, dowód kupna
 • celem przejazdu jest przewóz osób z twojej firmy lub do twojej firmy w związku z własną działalnością gospodarczą (na własne potrzeby), a także przewóz pracowników i ich rodzin
 • przewóz nie może być przewozem osób w ramach usług turystycznych

Termin ważności zaświadczenia

Zaświadczenie na międzynarodowy przewóz drogowy osób na potrzeby własne uzyskasz maksymalnie na pięć lat.

Kiedy nie trzeba mieć zaświadczenia na przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym osób

Zaświadczenia nie musisz posiadać, jeśli jesteś przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

We wniosku podaj na jaki okres chcesz otrzymać zaświadczenie oraz ile i jakimi pojazdami będziesz przewozić osoby.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność;
 • charakter prawny;
 • numer NIP;
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail);
 • wnioskowany okres zaświadczenia;
 • określenie liczby wypisów;
 • forma odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska).
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów (autobus) zawiera dane:

numer rejestracyjny,

marka pojazdu,

numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,

rok produkcji,

liczba miejsc,

prawo dysponowania pojazdem,

ważność prawa dysponowania.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składane jest zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczy braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy przez kierowców zatrudnionych innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

 1. Urząd wyda ci zaświadczenie oraz wypisy

Dostaniesz tyle wypisów z zaświadczenia ile zgłaszasz pojazdów.

Zaświadczenie i wypisy możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

W przypadku stwierdzenia, że wykonujesz międzynarodowe przewozy osób niezgodnie z wydanym zaświadczeniem, GITD odmówi ci wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu ważności posiadanego zaświadczenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa),
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych,
 • datę ważności zaświadczenia,
 • data wystawienia.
Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wypis z zaświadczenia zawiera:

 • numer wypisu i numer zaświadczenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa),
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • datę ważności,
 • datę wystawienia.

Ile zapłacisz

Zapłać za zaświadczenie w zależności od okresu jego ważności:

 • 1 rok – opłata 80 zł
 • 2 lata – opłata 100 zł
 • 3 lata – opłata 120 zł
 • 4 lata – opłata 150 zł
 • 5 lat – opłata 170 zł

Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu koniecznie podaj swój numer NIP.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do GITD składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź numer konta

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, możesz złożyć zażalenie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Masz na to 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Warto wiedzieć

Jakie dokumenty trzeba mieć w trakcie wykonywania przewozu

Każdy twój pojazd, którym przewozisz osoby na potrzeby własne musi posiadać wypis z zaświadczenia. Powinien on znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu i być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Ponadto, podczas przewozu osób musisz mieć tzw. formularz jazdy:

 • Książkę Interbus – na przewozy do państw spoza UE
 • Książkę Formularzy Podróży – na przewozy w państwach UE

Każda z książek, w formie zeszytu zawiera 25 wyrywanych formularzy z kopią i jest do nabycia w GITD w cenie 50 zł.

W formularzu jazdy wpisz: dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj usługi, miejsce początkowe i miejsce docelowe przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.

Kara za brak zaświadczenia

Za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia grozi ci kara 8 000 zł.

Chcę wykonywać przewozy osób na potrzeby własne tylko w kraju

Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób wydaje starosta właściwy dla siedziby twojej firmy. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo. Koszt wydania takiego zaświadczenia to 500 zł.

Chcę przewozić towary na potrzeby własne zagranicą

Jeśli chcesz przewozić niezarobkowo towary zagranicą musisz posiadać zaświadczenie wydanie przez GITD. Zobacz jak uzyskać zaświadczenie na przewóz towarów.

Czy ta strona była przydatna?