Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych (WZO)

Jesteś przedsiębiorcą i posiadasz licencję wspólnotową dot. międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób? Jeśli chcesz pojechać okazjonalnie autobusem po osoby np. na Ukrainę lub Białoruś to musisz posiadać zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych wydane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wymagania dla przewoźników

Jeśli planujesz przewozić okazjonalnie osoby z Ukrainy, Białorusi, musisz posiadać:

 • licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób, oraz
 • zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych,
 • zezwolenie zagraniczne na autobus pusty (np. Ukraina, Białoruś).

O zezwolenia zagraniczne występujesz jednocześnie z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Słowniczek

Przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego. W przewozach okazjonalnych pojazdy kursują bez ustalonego rozkładu jazdy, ale należy podać planowany termin wyjazdu lub wyjazdów. Zezwolenie potrzebujesz gdy przekraczasz granicę pustym autobusem jadąc po pasażerów, których następnie przywozisz do Polski/krajów trzecich.

Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego jeżeli:

 1. tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą grupę osób i dowozi się ją do miejsca docelowego albo
 2. polega ona na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez osób albo
 3. polega ona na jeździe osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt. 2.

Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia nie może być większa niż liczba pojazdów zgłoszonych do licencji przedsiębiorcy składającego wniosek.

Przewóz odbywa się autobusami zarejestrowanymi w kraju członkowskim, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Maksymalny okres ważności zezwolenia – do 1 roku.

Zwróć uwagę, wykonywanie przewozów okazjonalnych w Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.

Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy:

 1. Książka Interbus - przewozy do państw spoza UE,
 2. Książka Formularzy Podróży - przewozy w UE. Zamówienie można złożyć elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy: Zamówienie zezwoleń na przewóz osób.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Międzynarodowe przewozy okazjonalne możesz wykonywać po uzyskaniu zezwolenia. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek (przed pierwszym planowanym terminem wyjazdu pustego autokaru po grupę osób).

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na przewozy okazjonalne

We wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych podaj terminy planowanych przewozów, przebieg trasy i dwustronne przejścia graniczne oraz numery rejestracyjne pojazdów (zgłoszonych wcześniej do licencji Wspólnoty), którymi będziesz przewozić osoby.

Pamiętaj:

 • podając nazwy przejść granicznych wpisz nazwy obu stron wraz z oznaczeniem kraju, na którego terytorium znajduje się przejście graniczne: np. Terespol (PL) / Brześć (BY), Bobrowniki (PL) / Bierestownica (BY), Hrebenne (PL) / Rawa Ruska (U), Cieszyn (PL) / Cesky Tesin (CZ);
 • terminy planowanych przewozów powinny zamykać się w danym roku, gdyż zezwolenia zagraniczne na dane państwo wydawane są z puli na dany rok kalendarzowy;
 • pojazdy wskazane we wniosku muszą być zgłoszone w twojej licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób;
 • liczba wypisów z zezwolenia, o które wnioskujesz nie może być większa niż liczba pojazdów zgłoszonych do licencji.

Jeśli będzie to konieczne, urząd poprosi cię, żeby uzupełnić braki we wniosku w terminie 7 dni od dnia, kiedy otrzymasz wezwanie. Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym terminie, to urząd nie wyda ci zezwolenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer NIP;
 • dane kontaktowe - tel., adres e-mail wraz ze zgodą na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną;
 • terminy przewozów - przekraczania granicy pustym pojazdem;
 • przebieg trasy przewozów;
 • przejścia graniczne;
 • numery rejestracyjne pojazdów samochodowych;
 • oznaczenie i adres siedziby organizatora przewozu;
 • wnioskowana liczba wypisów z zezwolenia;
 • wnioskowana liczba zezwoleń zagranicznych (dotyczy Białorusi, Ukrainy i Rosji).
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Mapa powinna zawierać potwierdzenie nadania jej do urzędu marszałkowskiego (właściwego dla siedziby przedsiębiorcy).

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

W umowie zawarte są terminy przewozów zgodne z wnioskiem.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

 • Wzór wniosku - polski odcinek drogi oraz zezwolenie zagraniczne – obowiązuje ciebie jeśli planujesz przewóz osób na Ukrainę lub przez Białoruś do innego państwa.
 • Wzór wniosku - polski odcinek drogi – obowiązuje ciebie tylko wtedy jeśli planujesz przewóz osób w tzw. relacji dwustronnej czyli tylko na lub z Białorusi.

Termin

Międzynarodowe przewozy okazjonalne możesz wykonywać po uzyskaniu zezwolenia. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek (przed pierwszym planowanym terminem wyjazdu pustego autokaru po grupę osób).

 1. Urząd wyda Ci zezwolenie na przewozy okazjonalne oraz wypisy

GITD wydaje zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych maksymalnie na rok (wynika to z terminu ważności zezwoleń zagranicznych).

Dostaniesz tyle wypisów z zezwolenia ile zgłaszasz pojazdów. O liczbie przyznanych zezwoleń zagranicznych decyduje GITD w ramach puli dostępnej dla danego kraju w roku kalendarzowym.

Dokumenty możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • rodzaj przewozu,
 • data ważności zezwolenia;
 • daty - przekraczania granicy;
 • przebieg trasy przewozów;
 • przejścia graniczne;
 • numery rejestracyjne pojazdów samochodowych wykonujących przewóz;
 • miejscowość i data wystawienia.
Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wypis z zezwolenia zawiera:

 • numer wypisu z zezwolenia,
 • numer zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • data ważności zezwolenia,
 • rodzaj przewozu,
 • daty - przekraczania granicy,
 • przebieg trasy przewozów,
 • przejścia graniczne,
 • numery rejestracyjne pojazdów samochodowych wykonujących przewóz,
 • miejscowość i datę wystawienia.

Ile zapłacisz

50 zł - opłata za zezwolenie wydawane w formie decyzji administracyjnej i 50 gr za każdy wypis z zezwolenia,

50 zł - opłata, jeśli planujesz także przewóz osób do Rosji, na Ukrainę lub przez Białoruś dodatkowo musisz zapłacić także za każde zezwolenie zagraniczne

Wpłaty należy dokonać na konto Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. W tym przypadku będzie to konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki 

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące (art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego). Termin liczony jest od momentu wpływu wniosku do urzędu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

Jakie dokumenty trzeba mieć w trakcie wykonywania przewozu

Każdy twój pojazd, którym przewozisz okazjonalnie osoby musi posiadać wypis z zezwolenia. Wypis wraz z zezwoleniem zagranicznym musi znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu i być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Ponadto, podczas przewozu osób musisz mieć tzw. formularz jazdy:

 • Książkę Interbus – na przewozy do państw spoza UE;
 • Książkę Formularzy Podróży – na przewozy w państwach UE.

Każda z książek, w formie zeszytu zawiera 25 wyrywanych formularzy z kopią i jest do nabycia w GITD w cenie 50 zł.

W formularzu jazdy wpisz: dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj usługi, miejsce początkowe i miejsce docelowe przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.

Czy ta strona była przydatna?