Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych (WZO)

Jeśli chcesz przewozić okazjonalnie osoby do Rosji, na Ukrainę lub Białoruś to musisz posiadać zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych wydane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). W przewozach okazjonalnych pojazdy kursują bez ustalonego rozkładu jazdy, wystarczy jedynie podać we wniosku planowane terminy przewozu. Zezwolenie potrzebujesz gdy przekraczasz granicę pustym autobusem jadąc po pasażerów, których następnie przywozisz do Polski lub gdy przewozisz osoby z Polski i wracasz pustym autobusem do kraju. Ponadto dla każdego pojazdu, którym będziesz okazjonalnie przewoził osoby musisz posiadać wypis z zezwolenia. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wymagania dla przewoźników

Jeśli planujesz przewozić okazjonalnie osoby do Rosji, na Ukrainę, Białoruś lub z tych krajów, musisz posiadać:

 • licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób, oraz
 • zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych.

Ponadto, aby móc wykonać przewóz osób musisz także uzyskać od GITD tzw. zezwolenie zagraniczne na autobus pusty. Zezwolenie to potrzebujesz dla wnioskowanego kraju (Białoruś, Ukraina, Rosja) i dotyczy ono wykonywania przewozu do lub przez dany kraj. O zezwolenia takie występujesz jednocześnie z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Słowniczek

Przewóz okazjonalny – to przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego.

Międzynarodowy przewóz okazjonalny osób wykonywany autobusem lub autokarem (tj. pojazdem, który ze względu na swoją konstrukcję i wyposażenie przystosowany jest do przewozu więcej niż dziewięciu osób, łącznie z kierowcą), wymaga zezwolenia, które możesz uzyskać w GITD.

Przewóz regularny – to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami (np. przewóz regularnymi liniami autobusowymi).

Jeśli chcesz wykonywać przewozy regularne na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej to tutaj dowiesz się jak uzyskać odpowiednie zezwolenie.

Jeśli chcesz wykonywać przewozy regularne poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej to tutaj dowiesz się jak uzyskać odpowiednie zezwolenie.

Przewóz regularny specjalny – to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób (np. przewóz uczniów z i do szkoły, przewóz pracowników z i do miejsca zamieszkania).

Jeśli chcesz wykonywać przewozy regularne oraz regularne specjalne na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej to tutaj dowiesz się jak uzyskać właściwe zezwolenie.

Przewóz wahadłowy – to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym i docelowym (każda grupa przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego).

Zasady przewozu wahadłowego znajdziesz tutaj.

Uwaga!

Wykonywanie przewozów okazjonalnych wewnątrz Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed pierwszym planowanym terminem przewozu osób.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie

We wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych podaj terminy planowanych przewozów, przebieg tras i przejścia graniczne oraz numery rejestracyjne pojazdów, którymi będziesz przewozić osoby.

Pamiętaj:

 • podając nazwy przejść granicznych wpisz nazwy obu stron wraz z oznaczeniem kraju, na którego terytorium znajduje się przejście graniczne: np. Terespol (PL) / Brześć (BY), Bobrowniki (PL) / Bierestownica (BY), Hrebenne (PL) / Rawa Ruska (U), Cieszyn (PL) / Cesky Tesin (CZ);
 • terminy planowanych przewozów powinny zamykać się w danym roku, gdyż zezwolenia zagraniczne na dane państwo wydawane są z puli na dany rok kalendarzowy;
 • pojazdy wskazane we wniosku muszą być zgłoszone w twojej licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób;
 • liczba wypisów z zezwolenia, o które wnioskujesz nie może być większa niż liczba pojazdów zgłoszonych do licencji.

Jeśli będzie to konieczne, urząd poprosi cię, żeby uzupełnić braki we wniosku w terminie 7 dni od dnia, kiedy otrzymasz wezwanie. Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym terminie, to urząd nie wyda ci zezwolenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer NIP;
 • dane kontaktowe - tel., adres e-mail wraz ze zgodą na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną;
 • terminy przewozów - przekraczania granicy pustym pojazdem;
 • przebieg trasy przewozów;
 • przejścia graniczne;
 • numery rejestracyjne pojazdów samochodowych;
 • oznaczenie i adres siedziby organizatora przewozu;
 • wnioskowana liczba wypisów z zezwolenia;
 • wnioskowana liczba zezwoleń zagranicznych (dotyczy Białorusi, Ukrainy i Rosji).
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Mapa powinna zawierać potwierdzenie nadania jej do urzędu marszałkowskiego (właściwego dla siedziby przedsiębiorcy).

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

W umowie zawarte są terminy przewozów zgodne z wnioskiem.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Wzór wniosku - polski odcinek drogi oraz zezwolenie zagraniczne – obowiązuje ciebie jeśli planujesz przewóz osób do Rosji, na Ukrainę lub przez Białoruś do innego państwa.
 • Wzór wniosku - polski odcinek drogi – obowiązuje ciebie tylko wtedy jeśli planujesz przewóz osób w tzw. relacji dwustronnej czyli tylko na lub z Białorusi.
 • Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Uwaga: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż opłatę za wydanie licencji. Szczegóły znajdziesz na stronie GITD.

Termin

Przed pierwszym planowanym terminem przewozu osób.

 1. Urząd wyda ci zezwolenie na przewozy okazjonalne oraz wypisy

GITD wydaje zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych maksymalnie na rok (wynika to z terminu ważności zezwoleń zagranicznych).

Dostaniesz tyle wypisów z zezwolenia ile zgłaszasz pojazdów. O liczbie przyznanych zezwoleń zagranicznych decyduje GITD w ramach puli dostępnej dla danego kraju w roku kalendarzowym.

Dokumenty możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • rodzaj przewozu,
 • data ważności zezwolenia;
 • daty - przekraczania granicy;
 • przebieg trasy przewozów;
 • przejścia graniczne;
 • numery rejestracyjne pojazdów samochodowych wykonujących przewóz;
 • miejscowość i data wystawienia.
Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wypis z zezwolenia zawiera:

 • numer wypisu z zezwolenia,
 • numer zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • siedzibę przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania) i adres,
 • data ważności zezwolenia,
 • rodzaj przewozu,
 • daty - przekraczania granicy,
 • przebieg trasy przewozów,
 • przejścia graniczne,
 • numery rejestracyjne pojazdów samochodowych wykonujących przewóz,
 • miejscowość i datę wystawienia.

Ile zapłacisz

50 zł za każdy przejazd oraz 50 gr za każdy wypis z zezwolenia.

Jeśli planujesz także przewóz osób do Rosji, na Ukrainę lub przez Białoruś dodatkowo musisz zapłacić także za każde zezwolenie zagraniczne 50 zł.

Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu koniecznie podaj swój numer NIP.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli GITD odmówi ci wydania zezwolenia, to złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do GITD. Masz na to 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Warto wiedzieć

Jakie dokumenty trzeba mieć w trakcie wykonywania przewozu

Każdy twój pojazd, którym przewozisz okazjonalnie osoby musi posiadać wypis z zezwolenia. Wypis wraz z zezwoleniem zagranicznym musi znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu i być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Ponadto, podczas przewozu osób musisz mieć tzw. formularz jazdy:

 • Książkę Interbus – na przewozy do państw spoza UE;
 • Książkę Formularzy Podróży – na przewozy w państwach UE.

Każda z książek, w formie zeszytu zawiera 25 wyrywanych formularzy z kopią i jest do nabycia w GITD w cenie 50 zł.

W formularzu jazdy wpisz: dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj usługi, miejsce początkowe i miejsce docelowe przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.

Czy ta strona była przydatna?