Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień licencję na taksówkę

Jesteś taksówkarzem? Zmieniłeś samochód, jego numer rejestracyjny, adres zamieszkania albo siedzibę firmy? Musisz złożyć wniosek o zmianę swojej licencji na taksówkę. Jeśli tego nie zrobisz grożą ci kary.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o zmianę licencji złóż, jeśli zmieniły się:

 • twoje imię i nazwisko albo nazwa twojej firmy
 • adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • obszar, na którym wykonujesz przewozy.

Są to dane, które są wpisane do twojej licencji na taksówkę.

Jeśli nie zmienisz licencji to narażasz się na karę w przypadku kontroli. Przykładowo, za wykonywanie przewozów taksówką niewpisaną do licencji grozi ci 2000 zł kary.

Jeśli zmienisz samochód lub zmieni się jego numer rejestracyjny, to możesz go używać jako taksówkę zaraz po złożeniu wniosku o zmianę licencji. We wniosku wpisz dane nowego pojazdu lub nowy numer rejestracyjny. W ten sposób unikniesz kary za przewóz osób samochodem niewpisanym do licencji.

Zobacz jak uzyskać licencję na taksówkę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę licencji powinieneś złożyć nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zmianę licencji na taksówkę złóż do urzędu, który wydał ci licencję na taksówkę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę licencji na taksówkę

Wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami złóż w urzędzie, który wydał ci licencję.

Następnie urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

Jeśli okaże się, że twój wniosek nie jest kompletny, to urząd wezwie cię do usunięcia braków w podanym terminie. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełniane dokumenty złóż do tego samego urzędu, co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, to urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

Pamiętaj także, że musisz wnieść opłatę za zmianę licencji. Jeśli tego nie zrobisz, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

a)         markę, typ,

b)         rodzaj/przeznaczenie,

c)         numer rejestracyjny,

d)         numer VIN,

e)         wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Przepisy nie regulują co powinien zawierać wniosek o zmianę licencji na taksówkę. Najlepiej, gdy napiszesz swoje dane osobowe (imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorstwa) oraz numer licencji na taksówkę. Wniosek złóż na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego. W przypadku, gdy wniosek składasz w formie dokumentu elektronicznego, to załączniki również złóż w postaci elektronicznej.

Jeżeli zmienił się numer rejestracyjny twojej taksówki – który masz wpisany do licencji – to podaj nowy numer rejestracyjny.

Jeżeli zmieniasz samochód, którego używasz jako taksówkę, to we wniosku podaj:

 • markę, typ
 • rodzaj lub przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – możesz być jego właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie posiadać pojazd w leasingu lub dzierżawie.

Do wniosku dołącz dowód zapłaty za zmianę licencji. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Termin

Wniosek o zmianę licencji powinieneś złożyć nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

 1. Dostaniesz zmienioną licencję na taksówkę

Urząd zweryfikuje twój wniosek. Jeżeli spełni on wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz zmienioną licencję na taksówkę. Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką.

Jeśli ponownie zmienią się dane zawarte w licencji, to musisz złożyć kolejny wniosek o zmianę licencji na taksówkę.

Ważne! Urząd może odmówić ci zmiany licencji, ale musi to uzasadnić.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W licencji zawarte są:

 • twoje imię i nazwisko – ewentualnie nazwa twojej firmy,
 • twój adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy,
 • numer NIP – twój albo twojej firmy,
 • obszar, na który wydana jest licencja (tzw. obszar prowadzenia przewozów),
 • numer rejestracyjny samochodu, dla którego wydana została licencja,
 • data ważności licencji.

Załączony plik stanowi przykład wniosku. Wnioski mogą się różnić w zależności od urzędu.

Ile zapłacisz

 • 10% kwoty zapłaconej za licencję na taksówkę.

W zależności od obszaru oraz okresu, na jaki była wydana licencja – zapłacisz:

 • za zmianę licencji wydanej na obszar gminy na okres:
  • od 2 do 15 lat – 20 zł
  • od 15 do 30 lat – 25 zł
  • od 30 do 50 lat – 30 zł
 • za zmianę licencji wydanej na obszar gmin sąsiadujących na okres:
  • od 2 do 15 lat – 28 zł
  • od 15 do 30 lat – 35 zł
  • od 30 do 50 lat – 40 zł
 • za zmianę licencji wydanej na obszar Warszawy na okres:
  • od 2 do 15 lat – 32 zł
  • od 15 do 30 lat – 38 zł
  • od 30 do 50 lat – 45 zł.

Dodatkowo, w przypadku zmiany licencji będziesz musiał uiścić opłatę za wypis. Wyniesie ona 5% kwoty, jaką zapłaciłeś za licencję. Jeśli więc posiadasz licencję na obszar gminy, na okres od 2 do 15 lat, za którą zapłaciłeś 200 zł, to za wypis zapłacisz 10 zł.


 • .17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie zmiany licencji na taksówkę to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Czy ta strona była przydatna?