Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień licencję na taksówkę

Jesteś taksówkarzem? Zmieniłeś samochód, jego numer rejestracyjny, adres zamieszkania albo siedzibę firmy? Musisz złożyć wniosek o zmianę swojej licencji na taksówkę. Jeśli tego nie zrobisz grożą ci kary.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Złóż wniosek o zmianę licencji, jeśli zmieniły się:

 • twoje imię i nazwisko albo nazwa twojej firmy
 • adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • obszar, na którym wykonujesz przewozy.

Są to dane, które są wpisane do twojej licencji na taksówkę.

Jeśli nie zmienisz licencji to narażasz się na karę w przypadku kontroli. Przykładowo, za wykonywanie przewozów taksówką niewpisaną do licencji grozi ci 2000 zł kary.

Jeśli zmienisz samochód lub zmieni się jego numer rejestracyjny, to możesz go używać jako taksówkę zaraz po złożeniu wniosku o zmianę licencji. We wniosku wpisz dane nowego pojazdu lub nowy numer rejestracyjny. Dzięki temu unikniesz kary za przewóz osób samochodem niewpisanym do licencji.

Zobacz jak uzyskać licencję na taksówkę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę licencji złóż nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zmianę licencji na taksówkę złóż do urzędu, który wydał ci licencję na taksówkę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę licencji na taksówkę

Wniosek wraz z załącznikami złóż w urzędzie, który wydał ci licencję. Wniosek możesz złożyć na piśmie lub elektronicznie, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu. Jeśli wniosek składasz w formie dokumentu elektronicznego, załączniki również złóż w postaci elektronicznej.

Przepisy nie regulują co powinien zawierać wniosek o zmianę licencji na taksówkę. Możesz skorzystać z druku wniosku udostępnianego przez swoją gminę. Pamiętaj, aby wpisać we wniosku swoje dane osobowe (imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorstwa) oraz numer licencji na taksówkę.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

 • markę, typ
 • rodzaj/ przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli zmienił się numer rejestracyjny twojej taksówki – który masz wpisany do licencji – to we wniosku podaj nowy numer rejestracyjny.

Jeżeli zmieniasz samochód, którego używasz jako taksówkę, to we wniosku podaj:

 • markę, typ
 • rodzaj lub przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – możesz być jego właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie posiadać pojazd w leasingu lub dzierżawie.

Pamiętaj także, że do wniosku musisz dołączyć dowód zapłaty za zmianę licencji. Jeśli tego nie zrobisz, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Termin

Wniosek o zmianę licencji złóż nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

Jeśli okaże się, że wniosek wymaga uzupełnienia, urząd wezwie cię do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełnione dokumenty złóż do tego samego urzędu co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

 1. Dostaniesz zmienioną licencję na taksówkę

Urząd zweryfikuje twój wniosek. Jeżeli spełni on wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz zmienioną licencję na taksówkę. Licencja jest papierowa i musisz mieć ją – albo wypis z licencji – przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką.

Jeśli ponownie zmienią się dane zawarte w licencji, to musisz złożyć kolejny wniosek o zmianę licencji na taksówkę.

Ważne! Urząd może odmówić ci zmiany licencji, ale musi to uzasadnić.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W licencji zawarte są:

 • twoje imię i nazwisko – ewentualnie nazwa twojej firmy,
 • twój adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy,
 • numer NIP – twój albo twojej firmy,
 • obszar, na który wydana jest licencja (tzw. obszar prowadzenia przewozów),
 • numer rejestracyjny samochodu, dla którego wydana została licencja,
 • data ważności licencji.

Załączony plik stanowi przykład wniosku. Wnioski mogą się różnić w zależności od urzędu.

Ile zapłacisz

10% kwoty zapłaconej za licencję na taksówkę – opłata za zmianę licencji na taksówkę

W zależności od obszaru oraz okresu, na jaki była wydana licencja – zapłacisz:

 • za zmianę licencji wydanej na obszar gminy na okres:
  • od 2 do 15 lat – 20 zł
  • od 15 do 30 lat – 25 zł
  • od 30 do 50 lat – 30 zł
 • za zmianę licencji wydanej na obszar gmin sąsiadujących na okres:
  • od 2 do 15 lat – 28 zł
  • od 15 do 30 lat – 35 zł
  • od 30 do 50 lat – 40 zł
 • za zmianę licencji wydanej na obszar Warszawy na okres:
  • od 2 do 15 lat – 32 zł
  • od 15 do 30 lat – 38 zł
  • od 30 do 50 lat – 45 zł.

Dodatkowo, w przypadku zmiany licencji będziesz musiał uiścić opłatę za wypis. Wyniesie ona 5% kwoty, jaką zapłaciłeś za licencję. Jeśli więc posiadasz licencję na obszar gminy, na okres od 2 do 15 lat, za którą zapłaciłeś 200 zł, to za wypis zapłacisz 10 zł.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie zmiany licencji na taksówkę to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Warto wiedzieć

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 rokiem, które nie zostały dostosowane do wzoru licencji obowiązującego od 2020 roku, utraciły swoją ważność 31 grudnia 2022 roku. Wynika to z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli twoja licencja nie jest dostosowana do tego wzoru, skontaktuj się jak najszybciej z urzędem, który wydał ci licencję na taksówkę.

Czy ta strona była przydatna?