Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji

Producent pojazdów, których homologacja straciła ważność przed ich udostępnieniem na rynku lub rejestracją, może postarać się o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji. Sprawdź, jak uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na czym polega procedura końcowej partii produkcji

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony na rynek, musi spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu. Spełnienie wymagań jest potwierdzane świadectwem homologacji typu pojazdu wydawanym przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Zdarza się, że świadectwo homologacji utraci ważność zanim wszystkie wyprodukowane pojazdy zostaną udostępnione na rynku, zarejestrowane albo dopuszczone (czyli wykorzystane po raz pierwszy zgodnie z przeznaczeniem). W takim przypadku producent pojazdów może wystąpić o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

Procedura ma zastosowanie do pojazdów znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.

Zezwolenie wydaje Dyrektor TDT.

Jakie są limity pojazdów z końcowej partii produkcji

Dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji jest możliwe tylko dla określonej liczby aut.

Przykładowo, w przypadku pojazdów kategorii:

 • M1 (aut osobowych do ośmiu osób) – maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 10% pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu w Polsce
 • M2, M3, N, O (ponad ośmioosobowe auta osobowe, ciężarówki i przyczepy) – maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 30% pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu w Polsce.

Sposób ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

Jeśli twój wniosek będzie kompletny, uzasadniony merytorycznie i prawidłowo opłacony, Dyrektor TDT wyda zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

Dyrektor TDT odmówi wydania zezwolenia jeśli:

 • nie zostały spełnione warunki dla końcowej partii produkcji
 • we wniosku nie zostały wskazane przyczyny natury technicznej lub ekonomicznej powodujące niespełnianie przez pojazdy nowych wymagań technicznych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 1537 zł - opłata za wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

Gdzie zapłacić: opłatę za wydanie świadectwa homologacji wpłać przelewem na rachunek bankowy TDT. Jego numer znajdziesz na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Dla Transportowego Dozoru Technicznego będzie to numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora TDT.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Czy ta strona była przydatna?