Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji

Jesteś producentem samochodu, na który wydano świadectwo homologacji typu pojazdu lub typu WE pojazdu? Dokument ten stracił ważność albo zmieniły się warunki jego wydania, a ty masz jeszcze zapasy tych aut i chcesz wprowadzić je na rynek? Musisz najpierw zdobyć dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji. Szczegóły poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli na pojazd wydano:

 • świadectwo homologacji typu pojazdu lub
 • świadectwo homologacji typu WE pojazdu

i straciły one ważność lub zmieniły się warunki ich wydania, to taki pojazd może być wprowadzony do obrotu pod warunkiem, że:

 • producent pojazdu lub
 • upoważniony przedstawiciel producenta

wystąpi o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji.

Dokument ten wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dla pojazdów znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.

Słowniczek

Pojazd kompletny – pojazd, który nie wymaga dalszego uzupełnienia (taki, który powstał w wyniku jednostopniowego procesu budowy, np. furgony, przyczepy).

Pojazd skompletowany – pojazd zbudowany w wyniku wielostopniowego procesu (np. podwozie lub podwozie z kabiną zabudowane nadwoziem).

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wnieś opłatę

Ile zapłacisz

1537 zł

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji.

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji

Ile zapłacisz

17 zł (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Jak uzyskać dokument?
Świadectwo homologacji typu pojazdu
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do dokumentów załącz świadectwo homologacji typu pojazdu albo świadectwo homologacji typu WE pojazdu (w zależności od tego, które posiadasz).

Termin

Wniosek złóż w terminie od 12 do 30 miesięcy od dnia, w którym – w zależności od kategorii pojazdu – wygasło zezwolenie.

Termin ważności zezwolenia nie może przekraczać:

 • 24 miesięcy – dla pojazdów kategorii L;
 • 12 miesięcy – dla pojazdów kompletnych kategorii M, N, O;
 • 18 miesięcy – dla pojazdów skompletowanych kategorii M, N, O;
 • 24 miesięcy – dla pojazdów kompletnych kategorii T, C, R;
 • 30 miesięcy – dla pojazdów skompletowanych kategorii T, C, R.

Wykaz kategorii znajdziesz w załączniku nr 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz zezwolenie na dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji

Dyrektor TDT odmówi ci wydania zezwolenia na dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji w przypadku:

 • niespełniania warunków końcowej partii produkcji;
 • niedostatecznego uzasadnienia niespełnienia przez pojazdy nowych wymagań technicznych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Limity

Dopuszczenie do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji jest możliwe tylko dla określonej liczby aut. W przypadku samochodów kategorii:

 • M1 (aut osobowych do ośmiu osób) – jest to 10% ogólnej liczby aut tej kategorii, które w ciągu 12 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji wprowadzono na polski rynek;
 • M2, M3, N, O (ponad ośmioosobowe auta osobowe, ciężarówki i przyczepy) – jest to 30% ogólnej liczby aut tej kategorii, które w ciągu 12 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji wprowadzono na polski rynek.

Szczegółowe informacje dotyczące aut pozostałych kategorii (m.in. motocykli i traktorów) znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Czy ta strona była przydatna?