Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień dane w rejestrze instytucji szkoleniowych

Reprezentujesz instytucję wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych? Musisz aktualizować dane twojej instytucji wpisane do RIS. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie STOR. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) musi informować wojewódzki urząd pracy o zmianie niektórych danych wpisanych do rejestru.

Poinformuj wojewódzki urząd pracy, jeśli twoja instytucja:

 • zmieni siedzibę
 • otworzy oddział lub filię
 • zlikwiduje oddział lub filię.

Przejdź do rejestru instytucji szkoleniowych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie urzędy pracy

Sprawę możesz załatwić na portalu praca.gov.pl.

Wniosek papierowy złóż do wojewódzkiego urzędu pracy, który prowadzi rejestr, w którym jest wpisana twoja instytucja.

Sprawdź adresy wojewódzkich urzędów pracy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych w rejestrze

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – przez portal praca.gov.pl. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Podaj we wniosku informacje, które uległy zmianie. Możesz też napisać pismo, w którym poinformujesz na przykład o likwidacji oddziałów.

Dokumenty

Termin

Poinformuj urząd o zmianie w terminie 30 dni od jej powstania.

 1. Urząd sprawdzi wniosek

Urząd sprawdzi złożony wniosek pod względem wymagań formalnych.

Jeśli urząd stwierdzi braki we wniosku, wezwie cię do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, urząd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania.

 1. Urząd zaktualizuje dane instytucji w rejestrze

Po otrzymaniu informacji o zmianach, wojewódzki urząd pracy zaktualizuje dane twojej instytucji.

Termin

Urząd zaktualizuje dane w rejestrze niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Urząd zaktualizuje dane w rejestrze niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Jak możesz się odwołać

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania. Jeśli zauważysz nieprawidłowości w trakcie postępowania, zgłoś uwagi właściwemu wojewodzie.

Warto wiedzieć

Pamiętaj o innych obowiązkach informacyjnych wobec wojewódzkiego urzędu pracy.

Instytucja szkoleniowa musi informować wojewódzki urząd pracy o:

 • kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane we wniosku o wpis do rejestru
 • zakończeniu działalności.

Przeczytaj, jak:

Czy ta strona była przydatna?