Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wykreślenie instytucji z rejestru instytucji szkoleniowych

Reprezentujesz instytucję wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych? Twoja instytucja zakończyła działalność szkoleniową dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy? Złóż wniosek o jej wykreślenie z RIS. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie STOR. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli twoja instytucja nie prowadzi już szkoleń dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, złóż wniosek o jej wykreślenie z rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie urzędy pracy

Sprawę możesz załatwić na portalu praca.gov.pl.

Wniosek papierowy złóż do wojewódzkiego urzędu pracy, który prowadzi rejestr, w którym jest wpisana twoja instytucja.

Sprawdź adresy wojewódzkich urzędów pracy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – przez portal praca.gov.pl. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

  1. Urząd sprawdzi wniosek

Urząd sprawdzi złożony wniosek pod względem wymagań formalnych.

Jeśli urząd stwierdzi braki we wniosku, wezwie cię do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, urząd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania.

  1. Urząd wykreśli twoją instytucję z rejestru

Wojewódzki urząd pracy powiadomi cię pisemnie o wykreśleniu instytucji z rejestru instytucji szkoleniowych.

Dokumenty

Termin

Urząd wykreśli instytucję z rejestru niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Urząd wykreśli instytucję z rejestru niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Jak możesz się odwołać

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania.

Jeśli nie zgadzasz się z działaniem urzędu w sprawie wykreślenia z rejestru, możesz wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. Masz na to 14 dni od otrzymania z urzędu zawiadomienia o wykreśleniu.  

W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi organu na wezwanie lub w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku – jeżeli organ nie odpowiedział, możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?