Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i chcesz wybrać 19% podatek liniowy? Złóż oświadczenie o wyborze takiego sposobu rozliczenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy, którzy:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej - w tym przypadku dochody ustalasz na podstawie prowadzonych ksiąg.

Możesz zatem wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeśli:

 • samodzielnie prowadzisz swoją działalność
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej, która wybrała opodatkowanie na poziomie wspólników spółki
 • partnerem spółki partnerskiej
 • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej.

Pamiętaj, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, lecz ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku.

Jeśli wybierzesz podatek liniowy, to twój dochód będzie opodatkowany jedną stawką w wysokości 19%. Ta stawka nie zmienia się w zależności od wysokości dochodu.

Przeczytaj, kto może skorzystać z podatku liniowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż do:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym,
 • do końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Jeśli złożysz oświadczenie po terminie, to nie skorzystasz z tego sposobu opodatkowania. W takim przypadku pozostaje ci opodatkowanie według skali podatkowej.

Nie czekaj na potwierdzenie przyjęcia twojego oświadczenia, ponieważ urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Złóż wniosek elektronicznie przez CEIDG, gdy:

Skorzystaj z elektronicznego wniosku do CEIDG, również wtedy, gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.

 

Termin

Oświadczenie złóż do:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym,
 • do końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym (nie podlega opłacie skarbowej)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalnie, jeśli repreznetuje cię pełnomocnik)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym może również złożyć pełnomocnik ogólny.  Pełnomocnika ogólnego, którego umocowujesz do wszystkich spraw podatkowych, zgłaszasz na formularzu PPO-1. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.  

Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje oświadczenie i to kończy sprawę.

Warto wiedzieć

Działy specjalne produkcji rolne

Działy specjalne obejmują: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Musisz wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zrób to, jeśli prowadzisz działalność:

 • samodzielnie i jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jesteś wspólnikiem kilku spółek cywilnych,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej, która wybrała opodatkowanie na poziomie wspólników spółki,
 • partnerem spółki partnerskiej,
 • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej. 

Brak możliwości wspólnego opodatkowania

Jeśli wybierzesz podatek liniowy i dodatkowo osiągasz inne przychody np. ze stosunku pracy, nie możesz skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem – nie ma znaczenia, że przez cały rok nie osiągniesz przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym albo zawiesisz działalność.

Opodatkowanie dla przedsiębiorstwa w spadku

Przedsiębiorstwo w spadku stosuje rozliczenie liniowe, jeśli takim opodatkowaniem objęte były dochody zmarłego przedsiębiorcy w tym roku podatkowym, w którym on zmarł. Przedsiębiorstwo w spadku stosuje podatek liniowy do końca tego roku podatkowego.

Zobacz więcej informacji o podatku liniowym.

Czy ta strona była przydatna?