Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i chcesz wybrać 19% podatek liniowy? Złóż oświadczenie o wyborze takiego sposobu rozliczenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy, którzy:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej - w tym przypadku dochody ustalasz na podstawie prowadzonych ksiąg.

Możesz zatem wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeśli:

 • samodzielnie prowadzisz swoją działalność,
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej, która wybrała opodatkowanie na poziomie wspólników spółki,
 • partnerem spółki partnerskiej,
 • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej.

Pamiętaj, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, lecz ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku

Jeśli wybierzesz podatek liniowy, to twój dochód będzie opodatkowany jedną stawką w wysokości 19%. Ta stawka nie zmienia się w zależności od wysokości dochodu.

Zobacz Kto może skorzystać z podatku liniowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż do:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym,
 • do końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Jeśli złożysz oświadczenie po terminie, to nie skorzystasz z tego sposobu opodatkowania. W takim przypadku pozostaje ci opodatkowanie według skali podatkowej.

Nie czekaj na potwierdzenie przyjęcia twojego oświadczenia, ponieważ urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Złóż wniosek elektronicznie, gdy:

 • otwierasz jednoosobową działalność gospodarczą (CEIDG-1),
 • masz już działalność i chcesz zmienić formę opodatkowania (CEIDG-1).

Skorzystaj z elektronicznego formularza CEIDG, również wtedy, gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Oświadczenie złóż do:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym,
 • do końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje oświadczenie i to kończy sprawę.

Warto wiedzieć

Działy specjalne produkcji rolne

Działy specjalne obejmują: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Musisz wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej.

Zrób to, jeśli prowadzisz działalność:

 • samodzielnie i jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jesteś wspólnikiem kilku spółek cywilnych,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej, która wybrała opodatkowanie na poziomie wspólników spółki,
 • partnerem spółki partnerskiej,
 • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej. 

Brak możliwości wspólnego opodatkowania

Jeśli wybierzesz podatek liniowy i dodatkowo osiągasz inne przychody np. ze stosunku pracy, nie możesz skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem – nie ma znaczenia, że przez cały rok nie osiągniesz przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym albo zawiesisz działalność.

Opodatkowanie dla przedsiębiorstwa w spadku

Przedsiębiorstwo w spadku stosuje rozliczenie liniowe, jeśli takim opodatkowaniem objęte były dochody zmarłego przedsiębiorcy w tym roku podatkowym, w którym on zmarł. Przedsiębiorstwo w spadku stosuje podatek liniowy do końca tego roku podatkowego.

Zobacz więcej informacji o podatku liniowym.

Czy ta strona była przydatna?