Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż informację o kontynuowaniu działalności szkoleniowej

Reprezentujesz instytucję wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych? Do 31 stycznia każdego roku musisz powiadomić wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności oraz ewentualnie zaktualizować dane twojej instytucji wpisane do RIS. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie STOR. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każda instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) musi corocznie informować wojewódzki urząd pracy, czy zamierza kontynuować działalność w kolejnym roku kalendarzowym.

Informowanie odbywa się poprzez aktualizację danych instytucji na wniosku o wpis do rejestru.

Ważne! Jeżeli nie powiadomisz wojewódzkiego urzędu pracy o tym, że twoja instytucja chce kontynuować działalność szkoleniową w kolejnym roku, urząd wykreśli ją z rejestru instytucji szkoleniowych.

Przejdź do rejestru instytucji szkoleniowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż informację o kontynuowaniu w kolejnym roku kalendarzowym działalności szkoleniowej do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie urzędy pracy

Sprawę możesz załatwić na portalu praca.gov.pl.

Wniosek papierowy złóż do wojewódzkiego urzędu pracy, który prowadzi rejestr, w którym jest wpisana twoja instytucja.

Sprawdź adresy wojewódzkich urzędów pracy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoś wniosek o kontynuację działalności

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – przez portal praca.gov.pl. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Poinformuj wojewódzki urząd pracy, że twoja instytucja będzie kontynuowała działalność szkoleniową w kolejnym roku kalendarzowym, podając we wniosku informacje, które uległy zmianie. Zwróć uwagę w szczególności na Działy 6 i 7 wniosku, które odnoszą się do danych za ubiegły rok.

Dokumenty

Termin

Złóż informację o kontynuowaniu w kolejnym roku kalendarzowym działalności szkoleniowej do 31 stycznia.

  1. Urząd sprawdzi wniosek

Urząd sprawdzi twój wniosek pod względem wymagań formalnych.

Jeśli urząd stwierdzi braki we wniosku, wezwie cię do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, urząd wykreśli twoją instytucję z rejestru.

  1. Urząd zaktualizuje dane instytucji w rejestrze

Po otrzymaniu informacji o zamiarze kontynuowania działalności, wojewódzki urząd pracy zaktualizuje dane twojej instytucji. Dzięki temu będzie mogła prowadzić szkolenia dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w kolejnym roku kalendarzowym.

Termin

Urząd zaktualizuje dane twojej instytucji szkoleniowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o kontynuowaniu działalności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Urząd zaktualizuje dane twojej instytucji szkoleniowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o kontynuowaniu działalności.

Warto wiedzieć

Pamiętaj o innych obowiązkach informacyjnych wobec wojewódzkiego urzędu pracy.

Instytucja szkoleniowa musi informować wojewódzki urząd pracy o:

  • zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii – w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian
  • zakończeniu działalności.

Przeczytaj, jak:

Czy ta strona była przydatna?