Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przejazd nienormatywny kategorii II-IV

Masz pojazd o większych gabarytach (o długości do 15 metrów, szerokości 3,4 metra, rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 60 ton) i chcesz poruszać się nim po drogach krajowych i publicznych? Musisz najpierw zdobyć odpowiednie zezwolenie. O tym gdzie i jak je zdobyć - przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przejazd po drodze publicznej i krajowej pojazdem o większych gabarytach niż standardowe auta spotykane na drogach wymaga zezwolenia odpowiedniej kategorii.

Uwaga! Zezwolenie kategorii III uprawnia również do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla kategorii II.


Zobacz wszystkie kategorie zezwoleń

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy celno-skarbowe
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Jeżeli ubiegasz się o zezwolenie:

 1. kategorii II - wniosek złóż do starosty właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce rozpoczęcia przejazdu,
 2. kategorii III i IV:
 • wniosek papierowy złóż do odpowiedniego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właściwy oddział znajdziesz na stronie internetowej GDDKiA (w zakładce "oddziały")
 • wniosek online wyślij do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Jeśli ubiegasz się o zezwolenie kategorii II i III przy wjeździe na terytorium Polski, wniosek złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca przekroczenia granicy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zgodny z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz zezwolenie

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, urząd wyda ci zezwolenie. Jeśli nie spełnisz wymogów, urząd podejmie decyzję o odmowie wydania zezwolenia i zwróci ci opłatę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zezwolenia określa załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Ile zapłacisz

Za zezwolenie zapłacisz:

w kategorii II:
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
w kategorii III:
 • 500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 1000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 3000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
w kategorii IV:
 • 800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 1600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 3200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 4800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

W zależności od kategorii oraz rodzaju przejazdu, zezwolenie wydają różne organy, do których należy wnieść opłatę. 

W przypadku:

 • kategorii II - właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta. Przy wjeździe na terytorium Polski zezwolenie to wydaje naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego,
 • kategorii III - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz, tak jak w kategorii II, przy wjeździe na terytorium Polski, naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego, 
 • kategorii IV - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej informacji na temat przejazdów nienormatywnych, w tym numery rachunków bankowych GDDKiA, można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Numerów rachunków pozostałych instytucji należy szukać na ich stronach internetowych lub spróbować uzyskać je telefonicznie.

Ile będziesz czekać

Zezwolenie otrzymasz po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez GDDKiA nie przysługuje odwołanie. Możesz jednak zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?