Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na przejazd nienormatywny kategorii II-IV

Masz pojazd o większych gabarytach i chcesz poruszać się nim po drogach krajowych i publicznych? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przejazd po drodze publicznej i krajowej pojazdem o większych gabarytach niż standardowe auta spotykane na drogach wymaga zezwolenia odpowiedniej kategorii.

Potrzebujesz zezwolenia kategorii II na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego o:

 • naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
 • szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
 • długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu
  • 23 m dla zespołu pojazdu
 • wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Potrzebujesz zezwolenia kategorii III na przejazd po drogach krajowych pojazdu nienormatywnego o:

 • naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
 • szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
 • długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu
  • 23 m dla zespołu pojazdu
  • 30 m dla zespołu pojazdu o skrętnych osiach
 • wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Potrzebujesz zezwolenia kategorii IV na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego o:

 • naciskach osi nie większych od dopuszczalnych
 • rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
 • szerokości nieprzekraczającej: 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S
 • długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu
  • 23 m dla zespołu pojazdu
  • 30 m dla zespołu pojazdu o skrętnych osiach
 • wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Uwaga! Zezwolenie kategorii III uprawnia również do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla kategorii II.

Zezwolenie jest wydawane na okres 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Dowiedz się więcej o zezwoleniach na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy celno-skarbowe
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Jeżeli ubiegasz się o zezwolenie:

Jeśli ubiegasz się o zezwolenie kategorii II i III przy wjeździe na terytorium Polski, wniosek złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca przekroczenia granicy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Wniosek możesz złożyć na piśmie lub przez internet. Dołącz do wniosku dowód wniesienia opłaty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zgodny z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz zezwolenie

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, urząd wyda ci zezwolenie. Jeśli nie spełnisz wymogów, urząd podejmie decyzję o odmowie wydania zezwolenia i zwróci ci opłatę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zezwolenia określa załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Ile zapłacisz

Za zezwolenie zapłacisz:

w kategorii II:

 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
 • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

w kategorii III:

 • 500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
 • 1000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
 • 3000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

w kategorii IV:

 • 800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
 • 1600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
 • 3200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
 • 4800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

W zależności od kategorii oraz rodzaju przejazdu, zezwolenie wydają różne organy, do których należy wnieść opłatę. 

 • Kategoria II – wpłać opłatę na konto starostwa właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Jeśli wnioskujesz o zezwolenie przy wjeździe na terytorium Polski, wpłać opłatę na konto właściwego urzędu celno-skarbowego.
 • Kategoria III – wpłać opłatę na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli wnioskujesz o zezwolenie przy wjeździe na terytorium Polski, wpłać opłatę na konto właściwego urzędu celno-skarbowego.
 • Kategoria IV - wpłać opłatę na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Numery rachunków bankowych GDDKiA znajdziesz na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Numerów rachunków pozostałych instytucji należy szukać na ich stronach internetowych lub spróbować uzyskać je telefonicznie.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać ją na konto urzędu miasta, właściwego dla siedziby starostwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do starostwa powiatowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. Jeśli pełnomocnictwo składasz do urzędu miasta na prawach powiatu, to na jego konto wpłać opłatę.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Zezwolenie otrzymasz po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną w sprawie zezwolenia kategorii II, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Od decyzji wydanej przez GDDKiA nie przysługuje odwołanie. Możesz jednak zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?