Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu do rejestru dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi zaufania

Działasz jako dostawca usług zaufania i zmieniły się dane wpisane do rejestru dostawców usług zaufania? Twoja działalność wymaga wytworzenia nowego certyfikatu urzędu CA? Musisz poinformować o tym fakcie ministra właściwego ds. cyfryzacji. Jak to zrobić? Dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednym z warunków działania na rynku kwalifikowanych dostawców usług jest uzyskanie wpisu do rejestru takich dostawców. Rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCERT). Oprócz tego do świadczenia kwalifikowanych usług zaufania niezbędne są wydawane przez NCCERT certyfikaty urzędów (tzw. certyfikaty CA). Certyfikaty te podlegają zmianie z przyczyn technologicznych i są publikowane w rejestrze.

Do rejestru wpisuje się nowe usługi, ale też zmiany danych, takich jak np.:

 • nazwa dostawcy usług zaufania
 • adres
 • numer NIP
 • numer KRS
 • wersja polityki świadczenia usług
 • rodzaje stosowanych zabezpieczeń finansowych
 • dane zakładu ubezpieczeniowego, z którym dostawca usług zaufania zawarł umowę ubezpieczenia

Jeśli któraś z tych informacji uległa zmianie, albo potrzebny jest nowy certyfikatu urzędu, kwalifikowany dostawca usług zaufania informuje o tym ministra właściwego ds. cyfryzacji.

Najważniejszy rodzaj zmian, to zmiany związane z uruchomieniem nowych usług. W takich przypadkach wpis nie jest zwykłą formalnością i konieczne jest przedłożenie raportu oceny zgodności z rozporządzeniem eIDAS (tzw. raport CAR). Uzyskanie takiego raportu musi być poprzedzone audytem przeprowadzonym przez jedną z akredytowanych jednostek oceny zgodności, wymienionych na stronie Komisji Europejskiej (eIDAS Dashboard).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Dostawca usług zaufania informuje o każdej zmianie danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Cyfryzacji Królewska 27, 00-060 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zawiadom o zmianie danych

Z uwagi na różne możliwe zmiany, nie ma uniwersalnego formularza zawiadomienia.

Dokumenty

Termin

Dostawca usług zaufania informuje o każdej zmianie danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni.

 1. Minister właściwy ds. cyfryzacji rozpatruje zawiadomienie i dokonuje zmiany we wpisie do rejestru

Zmiana w rejestrze następuje poprzez przekazanie stosownej dyspozycji NBP, który z upoważnienia ministra prowadzi rejestr lub wydaje certyfikaty dla urzędów CA funkcjonujących w strukturze kwalifikowanych dostawców usług zaufania.

Typowym przypadkiem zmiany jest wygenerowanie z przyczyn technologicznych nowego certyfikatu urzędu.

W trakcie postępowania, w zależności od rodzaju zmian, minister właściwy ds. cyfryzacji może wezwać cię do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek złóż do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czy ta strona była przydatna?