Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zeznanie podatkowe CIT-8e

Zarządzasz spółką, w której jako formę opodatkowania wybrano ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Pamiętaj o obowiązku złożenia zeznania rocznego na formularzu CIT-8e. Sprawdź, jak złożyć to zeznanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zeznanie podpisz podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub e-dowodem.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa CIT-8e

Deklarację o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów składają podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, czyli podatnicy estońskiego CIT.

Podatnikiem estońskiego CIT może być:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prosta spółka akcyjna
 • spółka akcyjna
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna,

jeśli jako formę opodatkowania wybrano w niej estoński CIT.

Kiedy firma może wybrać estoński CIT

Korzystanie z estońskiego CIT jest możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

 • proste struktury firmy, czyli spółka nie może mieć innych spółek zależnych, a jej wspólnikami muszą być jedynie osoby fizyczne
 • w spółce pracuje co najmniej 3 pracowników, niezależnie od tego, czy na umowę o pracę, czy na umowę zlecenia.

Przeczytaj więcej o estońskim CIT.

Kto nie może rozliczać CIT-8e

Z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych nie mogą skorzystać:

 • przedsiębiorstwa finansowe
 • instytucje pożyczkowe
 • podatnicy prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych oraz korzystający z decyzji o wsparciu zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
 • podatnicy pozostawieni w stan upadłości lub likwidacji 
 • podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo podzieleni przez wydzielenie.

Co podlega opodatkowaniu estońskim CIT 

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód ustalony jako suma, między innymi:

 • zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem.
 • ukrytych zysków w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych.
 •  wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a poniesionych przez podatnika estońskiego CIT.

Sprawdź:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zeznanie złóż do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego za poprzedni rok podatkowy.

Zeznanie roczne CIT-8e za 2023 r. musisz złożyć do końca marca 2024 r.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego, odpowiedniego dla:

 • siedziby – na podstawie rejestru KRS, statutu lub umowy
 • siedziby w ostatnim dniu roku – jeśli zmieniła się siedziba twojej firmy

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby zeznanie złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zeznanie podatkowe CIT-8e

Zeznanie CIT-8e możesz złożyć elektronicznie. Podpisz je podpisem kwalifikowanym. 

Zeznanie może złożyć za ciebie pełnomocnik, o ile go do tego upoważnisz. Te upoważnienie jest bezpłatne. Zobacz jak złożyć upoważnienie UPL-1 do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Przeczytaj więcej o pełnomocnikach i przedstawicielach podatkowych.

Dokumenty

Termin

Zeznanie złóż do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego za poprzedni rok podatkowy.

Zeznanie roczne CIT-8e za 2023 r. musisz złożyć do końca marca 2024 r.

 1. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Jeśli w twoim zeznaniu są błędy, na przykład zawiera zaniżone zobowiązanie podatkowe, urząd wszczyna postępowanie podatkowe. W tym postępowaniu może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia złożonego zeznania. 

Może też zdarzyć się, że urząd skoryguje twoje zeznanie bez wezwania. Stanie się tak, gdy zeznanie zawiera oczywiste omyłki.

Pamiętaj! Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy wprowadzone poprawki nie spowodują zmiany wysokości zobowiązania podatkowego o więcej niż 5000 zł.

Termin

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Ile zapłacisz

Złożenie zeznania podatkowego CIT-8e nie podlega opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Twój sprzeciw unieważnia korektę sporządzoną przez urząd skarbowy.

Warto wiedzieć

Kary 

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych 
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Czynny żal

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później lub podasz nieprawidłowe dane możesz dostać mandat karny lub karę grzywny. Żeby tego uniknąć poinformuj urząd skarbowy o swoim uchybieniu - złóż czynny żal.

Jeśli złożysz czynny żal, możesz uniknąć dodatkowych kar, pod warunkiem, że zapłacisz podatek wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy lub skorygujesz deklarację. 

Przeczytaj, jak złożyć czynny żal.

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym, kopię zeznania ze stemplem z urzędu.

Czy ta strona była przydatna?