Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś zawarcie umowy o pracę na czas określony

Chcesz wielokrotnie zatrudniać pracownika na czas określony? A może chcesz zatrudnić pracownika na czas określony dłuższy niż 33 miesiące? Musisz powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz zawrzeć umowę o pracę na czas określony na okres dłuższy niż 33 miesiące albo zawrzeć więcej niż 3 takie umowy z tym samym pracownikiem, jeżeli masz ku temu powody zgodne z  Kodeksem pracy, czyli:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, na przykład w sytuacjach definiowanych w Kodeksie spółek handlowych)
 • jeżeli wskażesz obiektywne przyczyny leżące po twojej jako pracodawcy po stronie, na przykład z powodu realizacji dodatkowego, tymczasowego projektu. 

Zawarcie 4 umowy o pracę na czas określony lub umowy, w której łączny okres zatrudnienia wyniesie dłużej nią 33 miesiące, ze wskazaniem przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. realizacja projektu) wiąże się z określonymi obowiązkami pracodawcy w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim musisz zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy.

Nie musisz informować okręgowego inspektora pracy jeśli:

 • zatrudniasz kogoś w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • jeśli zatrudniasz kogoś w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
 • jeśli zatrudnienie obejmuje pracę przez okres kadencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy o pracę na czas określony.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe inspektoraty pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zawiadom okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy

W zawiadomieniu wskaż przyczynę zawarcia umowy, która twoim zdaniem uzasadnia możliwość zawierania wielu umów na czas określony lub umów dłuższych niż 33 miesiące. Przekazując zawiadomienie o zawarciu umowy nie podawaj danych osobowych pracowników, z którymi umowy zostały zawarte. Ich dane osobowe mogą być zawarte w zgłoszeniu wyłącznie za ich pisemną zgodą. Musisz dołączyć ją do zgłoszenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • dane identyfikujące pracodawcę,
 • informację o przyczynie zawarcia umowy,
 • liczbę umów, których dotyczy. 

Termin

W ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy o pracę na czas określony.

 1. Urząd przymie twoje zawiadomienie

Przyjęcie zawiadomienia zamyka sprawę.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe opłaty poniesiesz tylko w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika. 

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. 

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Przyjęcie zawiadomienia zamyka sprawę.

Warto wiedzieć

Pamiętaj – jeśli nie prześlesz informacji do urzędu o zawarciu umowy o pracę na czas określony w terminie 5 dni od jej zawarcia, może ci grozić kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?