Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwisant klimatyzacji samochodowej – uzyskanie uprawnień

Chcesz zajmować się odzyskiem czynnika chłodniczego w pojazdach osobowych oraz dostawczych? W takim razie, zanim zaczniesz pracę, koniecznie postaraj się o zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Dokument potwierdzi twoje przygotowanie do pracy w zawodzie. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • w ośrodku szkolącym

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kraje unijne wspólnie dbają o środowisko i ograniczają wydzielanie szkodliwych gazów do atmosfery. Stąd konieczność nadzorowania odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w samochodach.

Jeśli chcesz zajmować się odzyskiem czynnika chłodniczego z systemów klimatyzacji samochodowej, koniecznie uzyskaj zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Taki dokument potwierdza, że wiesz jak obchodzić się z odzyskiem ziębnika.

Uzyskaj zaświadczenie, jeśli zajmujesz się odzyskiem w tzw. niektórych pojazdach. Są to:

 • samochody osobowe (kategoria M1) – przeznaczone do przewozu osób, mają co najmniej cztery koła i nie więcej niż osiem miejsc dla pasażerów (oprócz kierowcy),
 • samochody dostawcze (kategoria N1) – o masie odniesienia do 1305 kg (czyli masie własnej pojazdu powiększonej o 100 kg), przeznaczone są do przewozu ładunków, mają co najmniej cztery koła i ważą nie więcej niż 3,5 tony.

Pamiętaj, że jeśli posiadasz już zaświadczenie wydane przez inne państwo unijne, to – zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości – możesz się nim posługiwać w Polsce. Najpierw jednak uzyskaj jego tłumaczenie przysięgłe na język polski.


Ważne!                                

Jeśli zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskiem, likwidacją, instalacją, naprawą, konserwacją lub serwisowaniem agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach, to pamiętaj, że musisz posiadać certyfikat dla personelu.

Jeśli zajmujesz się odzyskiem w tzw. urządzeniach ruchomych, czyli takich pojazdach jak np. ciągnik, kombajn, samochody chłodnie poniżej 3,5 tony lub w pociągach, to musisz mieć certyfikat dla personelu.

Jeśli zajmujesz się tylko serwisowaniem niektórych pojazdów silnikowych oraz urządzeń ruchomych lub agregatami samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni, to nie potrzebujesz mieć certyfikatu dla przedsiębiorcy.

Gdzie załatwisz sprawę

Zgłoś się do dowolnego ośrodka, który prowadzi szkolenie z odzysku substancji z systemów klimatyzacyjnych w pojazdach i ma uprawnienia do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu.

Wykaz certyfikowanych ośrodków znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zapisz się na szkolenie

Zgłoś się do wybranego ośrodka, który prowadzi szkolenia dotyczące odzysku substancji z systemów klimatyzacyjnych w niektórych pojazdach oraz stosowania w tych systemach alternatywnych dla fluorowanych gazów cieplarnianych czynników chłodniczych.

Sprawdź, czy ośrodek jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, co upoważnia go do prowadzania szkoleń. Sprawdź listę uprawnionych ośrodków znajdujących się na stronie UDT.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

W czasie szkolenia m.in. dowiesz się, jak:

 • działają systemy klimatyzacyjne w pojazdach,
 • czynniki chłodnicze wpływają na klimat i jak odzyskiwać je w sposób przyjazny dla środowiska,
 • obsługiwać urządzenia służące do sprawdzania szczelności systemów klimatyzacyjnych,
 • obsługiwać zestaw do odzysku czynnika chłodniczego,
 • prawidłowo diagnozować układ klimatyzacji.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Jeśli ukończysz pomyślnie szkolenie, to dostaniesz zaświadczenie i zostaniesz wpisany do rejestru wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu, prowadzonego przez wybrany przez ciebie ośrodek.

Dokument potwierdza, że posiadasz odpowiednią wiedzę i przygotowanie dotyczące odzysku czynnika chłodniczego z systemów klimatyzacyjnych.

Na podstawie tego dokumentu możesz również zakupić czynnik ziębniczy z hurtowni.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się następujące informacje:

 • nazwa ośrodka, który wydaje dokument i numer wpisu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
 • twoje dane (imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i seria dowodu osobistego),
 • opis twoich uprawnień,
 • data i podpis osoby wydającej dokument.

Ile zapłacisz

Szkolenie kosztuje przeciętnie ok. 300 zł. Jednak wysokość opłaty za szkolenie zależy od danego ośrodka. Dlatego zapytaj o cenę w ośrodku, w którym zamierzasz się szkolić.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie dostaniesz po ukończeniu szkolenia.

Czy ta strona była przydatna?