Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Personel (SZWO i F-gazy) – rozszerzenie certyfikatu

Masz już certyfikat dla personelu i chcesz poszerzyć zakres uprawnień? Chcesz np. naprawiać lub usuwać klimatyzację w budynkach? W takim razie złóż wniosek o wymianę dokumentu. Dostaniesz nowy certyfikat dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz rozszerzyć uprawnienia, jeśli masz już certyfikat dla personelu. Dokument potwierdza, że wiesz, jak obchodzić się z substancjami kontrolowanymi. Są to substancje zubożające warstwę ozonową (tzw. szwo) i fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywane F-gazami.

Po wymianie twój certyfikat poświadcza, że masz dodatkowe uprawnienia odnośnie:

 • naprawy – uszkodzonych lub nieszczelnych produktów (lub urządzeń), które mają substancje kontrolowane lub ich działanie zależy od takich substancji
 •  likwidacji – wycofywania z użycia produktu lub urządzenia, które zawiera substancje kontrolowane

Zwiększenie zakresu

Jeśli masz ważny certyfikat dla personelu, który uprawnia cię do:

 • instalowania oraz konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – możesz złożyć wniosek o jego wymianę na szerszy zakres (o naprawę i likwidację)
 • pracy przy stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej – możesz złożyć wniosek o jego wymianę na szerszy zakres (o naprawę i likwidację)
 • zajmowania się odzyskiem rozdzielnic wysokiego napięcia – możesz złożyć wniosek o jego wymianę na szerszy zakres (instalowanie, konserwacja lub serwisowanie, naprawa i likwidacja oraz odzysk stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go wymienić na nowy (z szerszym zakresem), to wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jeśli składasz wniosek:

 • online – złóż go za pomocą portalu eUDT
 • w formie papierowej – złóż go do dowolnego oddziału lub biura Urzędu Dozoru Technicznego
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wymianę certyfikatu dla personelu

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek zawiera oświadczenie z klauzulą: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Pamiętaj, żeby też oddać certyfikat, który aktualnie posiadasz. Możesz go oddać osobiście w wybranym oddziale urzędu lub wysłać pocztą. Dopiero po tym, jak urząd otrzyma twój stary certyfikat i wniosek wraz z dokumentami, to wyda ci nowy certyfikat.

Termin

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go wymienić na nowy (z szerszym zakresem), to wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, to urząd wezwie ciebie (najczęściej telefonicznie) do uzupełnienia brakujących informacji. Dlatego we wniosku podaj dodatkowo dokładne dane teleadresowe (w tym numer telefonu oraz e-mail).

 1. Dostaniesz certyfikat dla personelu

Jeśli spełniasz wymagania, to dostaniesz nowy certyfikat. Wymiana dokumentu nie zmienia twoich danych w rejestrze wydanych certyfikatów dla personelu.

Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Urząd może odmówić ci wydania certyfikatu, jeśli okaże się, że jesteś osobą skazaną za przestępstwo przeciwko środowisku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór certyfikatu dla personelu zawiera wyszczególnienie zakresu certyfikatu oraz jego opis.

Dostaniesz certyfikat w postaci plastikowej karty identyfikacyjnej. Urząd prześle ci dokument pocztą na adres wskazany we wniosku.

Ile zapłacisz

50 zł

Pamiętaj, aby w tytule przelewu napisać "Opłata za wymianę certyfikatu dla personelu".

Opłatę wnieś na konto wybranego przez ciebie oddziału lub biura UDT.

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci certyfikat najszybciej jak to jest możliwe. Dolicz czas przesłania certyfikatu pocztą.

Czy ta strona była przydatna?