Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozszerzenie certyfikatu dla przedsiębiorców (SZWO i F-gazy)

Masz już certyfikat dla przedsiębiorców i chcesz poszerzyć zakres uprawnień? Chcesz np. dodatkowo oferować usługi naprawy lub likwidacji? W takim razie złóż wniosek o wymianę certyfikatu. Dostaniesz nowy certyfikat dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła lub stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz rozszerzyć uprawnienia, jeśli masz już certyfikat dla przedsiębiorców. Dokument potwierdza, że wiesz, jak obchodzić się z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywanymi f-gazami.

Rozszerzenie certyfikatu jest ci potrzebne, jeśli jako przedsiębiorca chcesz prowadzić działalność i wykonywać usługi dla klientów (nie na potrzeby twojej firmy).

Zwiększenie zakresu certyfikatu dla przedsiębiorców

Złóż wniosek, jeśli masz ważny certyfikat dla przedsiębiorców, który uprawnia cię do oferowania usług instalowania oraz konserwacji lub serwisowania:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
  lub
 • stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej

Po wymianie twój certyfikat poświadcza, że masz dodatkowe uprawnienia do:

 • naprawy – uszkodzonych lub nieszczelnych produktów (lub urządzeń), które mają f-gazy lub ich działanie zależy od takich substancji
 • likwidacji – wycofywania z użycia produktu lub urządzenia, które zawiera f-gazy

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go wymienić na nowy (z szerszym zakresem), to wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jeśli składasz wniosek:

 • online – złóż go za pomocą portalu eUDT
 • w formie papierowej – złóż go do oddziału lub biura Urzędu Dozoru Technicznego najbliższego głównego miejsca wykonywania działalności.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek zawiera oświadczenie o niekaralności, potwierdzające że nie popełniłeś przestępstwa przeciwko środowisku w związku z twoją działalnością. Pamiętaj, że oświadczenie składają też osoby powołane do reprezentacji firmy (np. zarząd).

W oświadczeniach umieszczona jest klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pamiętaj, żeby oddać certyfikat, który aktualnie posiadasz. Możesz go oddać osobiście w wybranym oddziale lub biurze urzędu lub wysłać pocztą. Dopiero po tym, jak urząd otrzyma twój stary certyfikat i wniosek wraz z dokumentami, to wyda ci nowy certyfikat.

Termin

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go wymienić na nowy (z szerszym zakresem), to wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, to urząd wezwie ciebie (najczęściej telefonicznie) do uzupełnienia brakujących informacji. Dlatego we wniosku podaj dokładne dane teleadresowe (w tym numer telefonu oraz e-mail).

 1. Dostaniesz zmieniony certyfikat dla przedsiębiorców

Jeśli spełniasz wymagania, to dostaniesz nowy certyfikat. Wymiana dokumentu nie zmienia twoich danych w rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców

Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Urząd może odmówić ci wydania certyfikatu, jeśli okaże się, że jesteś osobą skazaną za przestępstwo przeciwko środowisku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Dostaniesz certyfikat w postaci kartki papieru, która jest pokryta folią zabezpieczającą. Urząd prześle ci dokument pocztą na adres wskazany we wniosku.

Ile zapłacisz

50 zł

Pamiętaj, aby w tytule przelewu napisać "Opłata za wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców".

Opłatę wnieś na konto wybranego przez ciebie oddziału UDT.

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci certyfikat najszybciej jak to jest możliwe. Dolicz czas przesłania certyfikatu pocztą.

Czy ta strona była przydatna?