Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych certyfikatu dla przedsiębiorców (SZWO i F-gazy)

Jeśli zmieniły się np. nazwa lub siedziba twojej firmy, możesz wymienić certyfikat, aby zawierał bieżące informacje. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz już certyfikat dla przedsiębiorców i zmieniły się dane twojej firmy, to złóż wniosek o zmianę danych.

Możesz zmienić takie dane firmy, jak:

 • nazwa
 • adres lub siedziba

Rozszerzenie certyfikatu dla przedsiębiorców

Pamiętaj, że możesz też wymienić dokument, jeśli chcesz zwiększyć zakres uprawnień. W takim przypadku złóż wniosek o rozszerzenie certyfikatu dla przedsiębiorców (SZWO i F-gazy).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go zmienić na nowy (z aktualnymi danymi twojej firmy), wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jeśli składasz wniosek:

 • online – złóż go do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego
 • w formie papierowej – złóż go do dowolnego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz oświadczenie o niekaralności, potwierdzające że nie popełniłeś przestępstwa przeciwko środowisku w związku z twoją działalnością. Pamiętaj, że oświadczenie składają też osoby powołane do reprezentacji firmy (np. zarząd).

Pamiętaj, żeby oddać certyfikat, który aktualnie posiadasz. Możesz go oddać osobiście w wybranym oddziale urzędu lub wysłać pocztą. Dopiero po tym, jak urząd otrzyma twój stary certyfikat i wniosek wraz z dokumentami, to wyda ci nowy certyfikat. Numer certyfikatu twojego przedsiębiorstwa nie ulegnie zmianie i pozostanie w rejestrze UDT ten sam.

Termin

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go zmienić na nowy (z aktualnymi danymi twojej firmy), wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, to urząd wezwie cię (najczęściej telefonicznie) do uzupełnienia brakujących informacji. Dlatego we wniosku podaj dodatkowo dokładne dane teleadresowe (w tym numer telefonu oraz e-mail).

 1. Dostaniesz certyfikat dla przedsiębiorców

Jeśli spełniasz wymagania, dostaniesz nowy certyfikat.

Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Urząd uaktualni też twoje dane w rejestrze wydanych certyfikatów dla przedsiębiorców.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Dostaniesz certyfikat w postaci kartki papieru, która jest pokryta folią zabezpieczającą. Urząd prześle ci dokument pocztą na adres wskazany we wniosku.

Ile zapłacisz

50 zł

Pamiętaj, aby w tytule przelewu napisać „Opłata za zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców + nazwa przedsiębiorstwa".

Opłatę wpłać na konto wybranego przez ciebie oddziału UDT.

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci certyfikat najszybciej jak to jest możliwe. Dolicz czas przesłania certyfikatu pocztą.

Czy ta strona była przydatna?