Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o numerze REGON

Chcesz uzyskać zaświadczenie, które potwierdza, że masz numer REGON? Pamiętaj, że takim potwierdzeniem jest już zamieszczenie przez urząd informacji o twojej firmie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Urząd wyda ci też takie potwierdzenie w postaci zaświadczenia. Urząd statystyczny zrobi to jednak tylko na twoje żądanie. Sprawdź poniżej, jak możesz otrzymać zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Potwierdzeniem nadania ci numeru REGON jest zamieszczenie informacji o twojej firmie na stronie internetowej GUS.

W wyszukiwarce rejestru GUS sprawdzisz też numer REGON dla twojego zakładu, filii lub oddziału. Jest to możliwe po tym, jak uzyskasz wpis do rejestru REGON dla jednostki lokalnej.

Jeśli uzyskałeś numer REGON na podstawie wpisu do CEIDG lub KRS, to numer REGON sprawdzisz w wyszukiwarce CEIDG  lub wyszukiwarce KRS.

Zaświadczenie tylko w urzędzie

Jeśli jesteś podmiotem gospodarki narodowej wpisanym do rejestru REGON, to urząd statystyczny na twoje żądanie wyda ci zaświadczenie. Dotyczy to twojej firmy lub jednostki lokalnej, jeśli jesteś:

  • osobą prawną (np. spółka z o.o.) lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (np. stowarzyszenie zwykłe, wspólnota mieszkaniowa);
  • osobą fizyczną – prowadzisz działalność gospodarczą (np. przedsiębiorca wpisany do CEIDG).

Niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzisz działalność, zaświadczenie o numerze REGON wyda ci urząd statystyczny.

Wydrukuj potwierdzenie wpisu

Pamiętaj, że nie potrzebujesz mieć koniecznie zaświadczenia. Wystarczy, że wydrukujesz informację o wpisie w rejestrze REGON ze strony internetowej GUS. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz swój numer REGON i wydrukuj potwierdzenie wpisu. Taki wydruk jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Żądanie złóż w dowolnym momencie po uzyskaniu wpisu do rejestru REGON.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż żądanie o wydanie zaświadczenia o numerze REGON

W żądaniu podaj swoje dane (np. imię i nazwisko oraz dane firmy, numer identyfikacyjny REGON. Możesz też podać adres, pod który urząd wyśle ci zaświadczenie).

Zaświadczenie możesz odebrać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Dokumenty

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo.

Termin

Żądanie złóż w dowolnym momencie po uzyskaniu wpisu do rejestru REGON.

  1. Urząd wyda ci zaświadczenie o numerze REGON

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Dostaniesz zaświadczenie, które odpowiada formie lub – dodatkowo – rodzajom prowadzonej przez ciebie działalności. Wydruk zaświadczenia możesz też otrzymać w każdym urzędzie statystycznym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania twojego żądania.

Czy ta strona była przydatna?