Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie pomocnika rolnika do ubezpieczenia w KRUS

Jesteś rolnikiem, a w twoim gospodarstwie – na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach – pracują pomocnicy? Musisz zgłosić ich do ubezpieczenia w KRUS. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Od 18 maja 2018 r. rolnicy, do pomocy przy zbiorach, mogą zatrudniać pomocników na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może zostać pomocnikiem rolnika

Pomocnikiem rolnika może być pełnoletnia osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie

lub

Pomocnikiem rolnika może być też:

 • osoba będąca rolnikiem bądź małżonkiem rolnika, domownikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne lub wykonującym stałą pracę w gospodarstwie rolnym i podlegająca z tego tytułu równocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników, bez względu na zakres tego ubezpieczenia
 • osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w ZUS, bądź mająca ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Co to jest pomoc przy zbiorach

Pomoc przy zbiorach obejmuje:

 • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich
 • usuwanie zbędnych części roślin
 • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych zbiorów
 • wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży

Szczegółowy wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których może być świadczona pomoc na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, znajduje się na stronie KRUS.

Kto może zgłosić pomocnika rolnika do ubezpieczeń w KRUS

Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS może zgłosić rolnik, który prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym i:

 • sam podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (z mocy ustawy lub na wniosek)
 • podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub posiada ustalone prawo do emerytury lub renty, albo prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, a nawet nie figuruje w ewidencji KRUS

Kiedy należy zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS

Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta ta umowa.

Jakiemu ubezpieczeniu podlega pomocnik zgłoszony do KRUS

Pomocnik, z którym rolnik podpisał umowę o pomocy przy zbiorach podlega obowiązkowo:

 • ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej
 • ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uwaga

Fakt podlegania przez pomocnika równolegle ubezpieczeniu społecznemu w KRUS lub ZUS nie zwalnia rolnika z obowiązku zgłoszenia takiego pomocnika do ubezpieczeń w KRUS.


Więcej informacji na temat ubezpieczenia pomocników rolnika znajdziesz na stronie KRUS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta ta umowa.

Gdzie załatwisz sprawę

Sprawę załatwisz w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS, właściwej dla miejsca prowadzenia twojej działalności rolniczej.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś pomocnika rolnika do ubezpieczenia w KRUS

Objęcie pomocnika ubezpieczeniem następuje w oparciu o dokonane zgłoszenie, KRUS nie wydaje decyzji o podleganiu ubezpieczeniu.

W przypadku zgłoszenia pomocnika przez rolników, którzy nie figurują w ewidencji KRUS, osoby te informowane są o nadanym unikalnym numerze osoby (UNO) w związku z wprowadzeniem ich do ewidencji KRUS jako płatników składek.

Dokumenty

Załącznik do zgłoszenia pomocnika rolnika do KRUS wypełnij tylko wtedy, jeśli zgłaszasz więcej niż dwóch pomocników. W załączniku wpisz ich liczbę oraz dane osobowe.

Termin

Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta ta umowa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz od razu.

Warto wiedzieć

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy przy zbiorach nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Zgłaszaj zmiany

Jeśli wypowiesz pomocnikowi umowę o pomocy przy zbiorach lub musisz dokonać korekty danych w zgłoszeniu (lub załączniku), poinformuj o tym fakcie KRUS w terminie 14 dni. Skorzystaj z formularza zmiany danych.

Płatności do KRUS

Będąc rolnikiem opłacaj składki w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Czy ta strona była przydatna?