Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ułatwienia dla firm

Prowadzisz firmę i uważasz, że masz za dużo obowiązków urzędowych? Masz problem z rozwiązaniem sporu w urzędzie? A może zastanawiasz się nad założeniem własnego biznesu, ale obawiasz się skomplikowanych formalności i wysokich składek ZUS? Nowe przepisy dla przedsiębiorców pomogą rozwiązać Twoje problemy. Pozwolą Ci np. łatwiej załatwić sprawy urzędowe, szybciej odzyskać dług, czy też postawić budynek firmowy bez zbędnych formalności. Ułatwią również zakładanie firmy młodym przedsiębiorcom.

Ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzane są w ramach pakietu 100 Zmian dla Firm oraz planowanej Konstytucji Biznesu – zbioru ustaw, których celem jest gruntowna zmiana przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

#100 Zmian dla Firm

Pakiet 100 Zmian dla Firm (w rzeczywistości jest ich nieco ponad 100) Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ogłoszony został w czerwcu 2016 roku. Jego celem jest zniesienie najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu.

Co już działa?

 • Obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna. Rozszerzyła m.in. ochronę wynikającą z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa na ogół przedsiębiorców (także tych, którzy nie wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej). Podniesiono też – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – próg przychodów netto, po którym firma musi prowadzić pełną księgowość. Roczne oszczędności dla jednego przedsiębiorcy to nawet kilkanaście tysięcy złotych.
 • Wprowadzono ułatwienia dla branży budowlanej. Do obsługi wielu maszyn budowlanych nie potrzeba już państwowego egzaminu. To 600 tysięcy godzin oszczędności dla pracowników budowlanki.
 • Wszedł w życie tzw. pakiet wierzycielski, który ułatwia odzyskiwanie długów i, jako że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, będzie przeciwdziałał powstawaniu zatorów płatniczych. W tym samym czasie weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki niej urzędnicy nie mogą grać naszymi sprawami w ping ponga. Załatwią je szybciej i po partnersku, np. z pomocą mediatora.
 • Mały ZUS - składki na ubezpieczenia uzależnione od przychodu
 • Zmiany zasad dotyczących terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Będzie taniej i prościej. Zamiast 50 – 10 lat przechowywania. Zamiast stosu papierów – forma elektroniczna.
 • Wprowadzenie nowych przepisów ułatwiających zmianę pokoleniową w firmach rodzinnych.

Konstytucja Biznesu

Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Na Konstytucję Biznesu składa się pakiet ustaw, których celem jest przede wszystkim zmiana relacji przedsiębiorców z administracją na bardziej partnerskie. W nowych przepisach wprowadzono ułatwienia przy zakładaniu firmy i prowadzeniu biznesu. Najważniejszym dokumentem w ramach Konstytucji Biznesu jest nowe Prawo przedsiębiorców. Wprowadza ono następujące zasady:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń)
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy)
 • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców)
 • zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje)

Wśród uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdują się m.in.:

 • możliwość prowadzenia drobnej działalności (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, działalność wykonywana osobiście przez osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły swojej firmy) bez obowiązku rejestracji
 • zwolnienie nowych firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy (nie dotyczy składki zdrowotnej)
 • stopniowa likwidacja numeru REGON
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • publikacja objaśnień prawnych dla skomplikowanych przepisów
 • możliwość bezterminowego zawieszenia firmy
 • uporządkowanie katalogu działalności reglamentowanych (wymagających koncesji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców
 • możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail

Pakiet MŚP

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie Pakiet MŚP. Jest to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców – zwłaszcza małych i średnich - zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. Pakiet ten (nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym) przewiduje takie rozwiązania, jak: uznanie wartości pracy małżonka za koszt podatkowy; jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; uwolnienie 5 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skrócenie - ze 150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku – na mocy Pakietu MŚP – nastąpi poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Nastąpi to poprzez podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. "Mały podatnik" ma prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w CIT). Rozwiązanie to obejmie ok. 25 tys. przedsiębiorców, w tym 14 tys. rozliczających PIT oraz 11 tys. rozliczających CIT.

Zobacz:

Inne ułatwienia

Ustawa o robotyzacji

W sierpniu 2017 roku weszły w życie ułatwienia dotyczące amortyzacji maszyn i urządzeń. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki transportu).

Druga ustawa o innowacyjności

Od 2018 roku obowiązują ułatwienia w ramach tzw. drugiej ustawy o innowacyjności. Dzięki nim, przedsiębiorcy mogą odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój.

Nowa ustawa m.in.:

 • zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR)
 • doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. CBR otrzymają szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami)
 • umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
 • wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R
 • ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały