Rejestracja na potrzeby VAT

Niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzisz działalność, możesz zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Gdy stajesz się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinieneś we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Zobacz, jak wygląda rejestracja VAT krok po kroku i złóż wniosek.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skorzystaj z poradnika Rejestracja jako podatnik VAT.

Rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.

Jeśli jesteś zarejestrowany w CEIDG, formularz VAT-R możesz złożyć jako załącznik razem z wnioskiem o wpis oraz zmianę swojego wpisu w CEIDG.

Uwaga! Jeśli chcesz dołączyć do wniosku CEDIG zgłoszenie VAT-R, możesz je podpisać bezpłatnym Profilem Zaufanym albo podpisem elektronicznym. Do 30 kwietnia 2018 roku, zgłoszenie do VAT można było podpisywać tylko podpisem elektronicznym.

Zgłoszenie VAT-R można złożyć także drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje.

Bycie podatnikiem VAT posiada pewne zalety, nakłada również na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki.

Nie wiesz, czy chcesz rejestrować się jako podatnik VAT, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Jeżeli dokonujesz transakcji z podmiotami z innych krajów UE, być może musisz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Dowiedz się, jak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego. Zajrzyj też do poradnika Rejestruję się jako podatnik transakcji wewnątrzwspólnotowych, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz wiedzieć kiedy i jak złożyć VAT-UE zapoznaj się z artykułem Informacje podsumowujące.

Odmowa rejestracji

Urząd może nie zarejestrować podatnika do VAT jeśli:

  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą;
  • podmiot ten nie istnieje;
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem;
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie