Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Procedury elektroniczne w obrocie napojami alkoholowymi

Przedsiębiorcy zajmujący się krajowym obrotem napojami alkoholowymi mają możliwość realizacji szeregu procedur drogą elektroniczną. E-usługi umożliwiające ich realizację zostały udostępnione na portalu biznes.gov.pl, który jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju. Skorzystanie z portalu gwarantuje oszczędność czasu i wygodę załatwiania spraw związanych z handlem alkoholem.

Na portalu przedsiębiorca może przeprowadzić całą procedurę bez pobierania druków i konieczności ręcznego wypełniania wniosków lub oświadczeń, oraz bez wizyty w urzędzie lub na poczcie. Także odpowiedzi z urzędu odbierane są automatycznie i łączone z realizowaną sprawą oraz zapamiętywane w biznes.gov.pl. Przedsiębiorca otrzymuje mailowe zawiadomienie o otrzymaniu korespondencji.

Wykorzystanie portalu biznes.gov.pl gwarantuje, że złożone przez przedsiębiorcę pisma będą formalnie poprawne (z wykorzystaniem obowiązujących wzorów), będą zawierały wymagane dane ii zostaną zaadresowane do właściwego urzędu. Wybór urzędu realizującego procedurę dokonywany jest automatycznie na podstawie wprowadzonych danych adresowych przedsiębiorcy. 

Poniżej prezentujemy listę procedur związanych z detalicznym obrotem alkoholem, które można zrealizować elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl:

Dla hurtowego obrotu alkoholu biznes.gov.pl udostępnia następujące e-procedury:

Wszystkie usługi elektroniczne udostępniane przez biznes.gov.pl można znaleźć pod adresem: https://ewnioski.biznes.gov.pl.

Uwaga! Dla elektronicznej realizacji procedur, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (jak uzyskać profil zaufany lub podpis kwalifikowany?). Warto podkreślić, że nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dysponuje żadnym nich, nadal może wypełnić formularz elektronicznie i wydrukować wniosek, który następnie może złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie