Information and services website for entrepreneurs

Złóż oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski

Jesteś zagranicznym pracodawcą i wysyłasz pracowników do pracy w Polsce? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Jeśli jesteś zagranicznym pracodawcą, który deleguje pracownika do pracy na terytorium Polski:

 • w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Polski, lub
 • do oddziału lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw, prowadzącego działalność na terytorium Polski, lub
 • jako agencja pracy tymczasowej,

- masz obowiązek złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie o ich delegowaniu.

Obowiązek złożenia oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP ma również zagraniczna agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel, która skierowała pracownika tymczasowego do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w tym samym lub innym państwie członkowskim, i który realizuje usługę na rzecz polskiego kontrahenta z wykorzystaniem pracowników, skierowanych do niego uprzednio z takiej agencji. W tej sytuacji agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel są uważane za pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP!

Uwaga! Aby agencja mogła wywiązać się z obowiązku złożenia oświadczenia o delegowaniu, pracodawca użytkownik musi poinformować ją o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego do pracy w Polsce nie później niż na 15 dni roboczych przed planowanym skierowaniem.

Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy delegującego.

When you should complete this procedure

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi w Polsce, za który uznaje się pierwszy dzień pracy delegowanego pracownika na terytorium Polski.

Where you can complete this procedure

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Najprostszym sposobem jest złożenie oświadczenia elektronicznie, w tym celu wybierz przycisk "Załatw online". Pamiętaj, że nie musisz drukować, odręcznie podpisywać ani skanować formularzy oświadczenia. Wystarczy, że wypełnisz formularz oświadczenia na komputerze i potwierdzisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Uwaga! Nie wysyłaj oświadczenia e-mailem, ponieważ w takiej formie nie zostanie ono przyjęte przez PIP.

Oświadczenie możesz też złożyć w postaci papierowej. W tym celu skorzystaj z wzorów formularzy udostępnionych na tej stronie.

Oświadczenie w postaci papierowej, z dołączonymi danymi wszystkich delegowanych pracowników, możesz:

Oświadczenie możesz złożyć w języku polskim lub angielskim.

Nie czekaj na żadne pismo z urzędu o przyjęciu oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Documents

Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP powinno zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne pracodawcy delegującego (nazwę, siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych),
 • przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium Polski wraz z danymi obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo,
 • przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium Polski;
 • charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Polski,
 • dane osoby pośredniczącej w kontaktach pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy
  a pracodawcą delegującym, obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • miejsce przechowywania w Polsce dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.

Jeżeli pracownik jest delegowany do pracodawcy użytkownika przez zagraniczną agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel, w oświadczeniu należy podać także dane tego użytkownika obejmujące:

 • nazwę,
 • siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany
  w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych).

Dotyczy to także pracodawcy użytkownika z innego państwa członkowskiego, który kieruje tymczasowo pracownika do pracy na terytorium Polski, skierowanego do niego uprzednio przez agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel.

Time limit

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi w Polsce, za który uznaje się pierwszy dzień pracy delegowanego pracownika na terytorium Polski.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

How long you will have to wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Good to know

Jeżeli nie złożysz do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia w Polsce pracy przez delegowanego pracownika, to grozi ci kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Dowiedz się więcej o zasadach delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i o obowiązkach pracodawcy delegującego.

Was this page useful?