Information and services website for entrepreneurs

Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2

Zmienił się twój adres lub numer rachunku bankowego? Działasz np. jako zarządca sukcesyjny spółki cywilnej. Musisz uaktualnić swoje dane dane. Sprawdź poniżej, jak zgłosić zmianę danych.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. 

Formularz NIP-2 z aktualnymi danymi podpisz podpisem kwalifikowanym.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

What you should know and who can use this service

Zgłoś aktualizację danych na formularzu NIP-2, jeśli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej. Zgłoś też zmianę danych, jeśli jesteś osobą prawną (np. szkoła wyższa) lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa).

Natomiast, jeśli twoja działalność podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, to zmiany danych zgłaszasz na formularzu NIP-8.

Pamiętaj, że przy aktualizacji wypełniasz na formularzu NIP-2 tylko dane identyfikacyjne, takie jak: numer NIP, adres siedziby oraz dane, które się zmieniły.

 


Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej

Jeśli jesteś zarządcą sukcesyjnym, to prowadzisz sprawy spółki (w tym zgłaszasz zmiany danych) i reprezentujesz ją tak jak zmarły wspólnik, od dnia:

 • powstania zarządu sukcesyjnego,
 • udzielenia zgody przez resztę wspólników (gdy nie zastrzeżono, że spadkobiercy wejdą do spółki na miejsce wspólnika); zgodą jest też brak sprzeciwu na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego.

When you should complete this procedure

Zgłoś aktualizację danych w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ich zmiana.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o zmianę danych na formularzu NIP-2

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. cel i miejsce złożenia zgłoszenia, dane składającego (dane o rejestracji, dane dotyczące działalności, adres siedziby), informacje o rachunku, formę organizacyjno-prawną.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Pamiętaj, że formularz NIP-2 służy zarówno do nadania numeru NIP, jak i zgłaszania zmiany danych. Dlatego wybierz pole, w którym określisz, że aktualizujesz dane.

Do zgłoszenia możesz dołączyć informacje potwierdzające aktualizowane dane (np. zaświadczenie o numerze REGON, czy dane wspólników).


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Time limit

Zgłoś aktualizację danych w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ich zmiana.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli w twoim wniosku są błędy, albo brakuje informacji, urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Jeśli twoje dane są poprawne, urząd zaktualizuje zgłoszone przez ciebie zmiany w swoich bazach danych.

How much you will have to pay

 • 0 zł – złożenie wniosku o zmianę danych na formularzu NIP-2 (nie podlega opłacie skarbowej)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ważne! Pełnomocnictwo szczególne trzeba złożyć do każdego wniosku NIP-2  złożonego przez pełnomocnika w imieniu podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz również ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

How long you will have to wait

Urząd zaktualizuje najszybciej jak to jest możliwe swoje bazy danych w oparciu o twoje zgłoszenie.

Good to know

Pamiętaj, że zgłaszanie aktualizacji danych to jest twój obowiązek. Gdy nie będziesz go przestrzegać, grozi ci kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Chodzi o przypadki, gdy nie zgłosisz zmiany danych w terminie lub podasz niepełne albo nieprawdziwe dane.

Was this page useful?