Information and services website for entrepreneurs

Zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Chcesz produkować żywność? A może zamierzasz prowadzić bar, kawiarnię lub food trucka? Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

What you should know and who can use this service

Potrzebujesz zatwierdzenia i wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (także warunkowego), jeśli:

 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która nie pochodzi od zwierząt
 • sprzedajesz produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej
 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która zawiera zarówno środki spożywcze niezwierzęce, jak i produkty zwierzęce.

Pamiętaj! Jeżeli chcesz produkować żywność pochodzenia zwierzęcego, musisz uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających Inspekcji Weterynaryjnej.


Zanim zaczniesz starać się o wpis do rejestru zakładów, najpierw uzyskaj wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

When you should complete this procedure

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Wniosek złóż do państwowego (powiatowego lub granicznego) inspektora sanitarnego*, który jest odpowiedni ze względu na siedzibę twojego zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład.

W przypadku obiektów lub urządzeń ruchomych (np. przyczepy gastronomiczne, food trucki) i tymczasowych (np. kioski i pawilony uliczne, namioty gastronomiczne) za rejestrację oraz zatwierdzanie odpowiada inspektor, odpowiedni ze względu na:

 • siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład – dla obiektów lub urządzeń ruchomych
 • miejsce prowadzenia działalności przez zakład – dla obiektów lub urządzeń tymczasowych

Pamiętaj, że graniczny inspektor odpowiada za sprawy dotyczące terenów na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich, a także jednostek na wodach terytorialnych. Wykaz przejść granicznych znajdziesz na stronie GIS.

* W niektórych przypadkach wniosek złóż do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a nie do granicznego (mimo że zakład ma siedzibę np. na terenie lotniska). Dlatego najpierw upewnij się telefonicznie, który z państwowych inspektorów zajmie się twoją sprawą.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Time limit

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny oraz czy zawiera wszystkie potrzebne dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, na przykład pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów, urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd skontroluje twój zakład

Urząd przeprowadzi kontrolę w twoim zakładzie. Jeśli jej wynik będzie dla ciebie pozytywny, to dostaniesz zatwierdzenie oraz wpis do rejestru.

Jeśli w twoim zakładzie są uchybienia, ale spełnia on wszystkie wymagania dotyczące warunków i wyposażenia, to dostaniesz na 3 miesiące warunkowe zatwierdzenie zakładu.

Po tym czasie złóż znowu wniosek o zatwierdzenie zakładu. Jeśli podczas ponownej kontroli, która odbędzie się w ciągu 3 miesięcy, okaże się, że:

 • twój zakład spełnia wymagania - to dostaniesz bezwarunkowe zatwierdzenie
 • mimo usunięcia uchybień twój zakład nadal nie spełnia wymagań - urząd przedłuży ci warunkowe zatwierdzenie o kolejne trzy miesiące. Po tym czasie znów złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu.

Pamiętaj! Zatwierdzenie warunkowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 • w twoim zakładzie są poważne nieprawidłowości - urząd odmówi zatwierdzenia twojego zakładu

W trakcie kontroli urzędnik może sprawdzić między innymi:

 • ogólny stan techniczny lokalu
 • czy produkty są przechowywane w odpowiedni sposób
 • czy personel jest odpowiednio przeszkolony i posiada wszystkie niezbędne zaświadczenia.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Decyzja o zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Dostaniesz decyzję o zatwierdzeniu zakładu lub decyzję o warunkowym zatwierdzeniu zakładu.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej

Kiedy urząd wyda decyzję o zatwierdzeniu – nawet warunkowym – twojego zakładu, to następnie wpisze go do rejestru zakładów.

Ponadto dostaniesz zaświadczenie o wpisie do rejestru. Dokument zawiera numer wpisu twojego zakładu do rejestru i jest zarazem potwierdzeniem, że twój zakład znajduje się pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

Documents

Time limit

Urząd wyda ci zaświadczenie w ciągu 14 dni od zatwierdzenia (także warunkowego) twojego zakładu.

How much you will have to pay

Usługa będzie bezpłatna, jeśli urzędnicy kontrolujący twój zakład lub restaurację nie dopatrzą się żadnych uchybień.

Jeśli jednak stwierdzą nieprawidłowości, to poniesiesz opłatę. Będzie to:

 • 52 zł za rozpoczęcie kontroli
 • 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania kontroli.

Minimalna opłata wyniesie więc 69 zł. Poniesiesz też koszt ponownej wizyty urzędników w twojej firmie, po usunięciu stwierdzonych wcześniej uchybień. Wtedy także zapłacisz 52 zł za rozpoczęcie kontroli oraz również 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę jej trwania.

How long you will have to wait

Sprawę załatwisz w 14 dni.

How can you appeal

Możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania odmowy o wpisie do rejestru.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał decyzję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni.

Was this page useful?