Information and services website for entrepreneurs

Fizjoterapeuta – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako fizjoterapeuta? Możesz przeprowadzić uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w państwie, w którym chcesz pracować, uzyskując europejską legitymację zawodową. Sprawdź, jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • electronically
Complete the procedure online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta – złóż je i wypełnij wniosek.

What you should know and who can use this service

Europejska legitymacja zawodowa jest dowodem na to, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy zamierzasz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja potwierdzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo lub okazjonalnie świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych i jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz wykonywać swój zawód tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i wykonywać tam swój zawód na stałe.

Jeśli zdobyłeś swoje kwalifikacje poza Unią Europejską, również możesz złożyć wniosek o europejską legitymację zawodową, pod warunkiem że:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • masz co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW W WARSZAWIE Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Legitymację uzyskasz w Polsce. Wniosek złóż elektronicznie do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Żeby to zrobić, musisz założyć konto w systemie EU Login (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Po zapisaniu wszystkich informacji w swoim profilu możesz utworzyć wniosek, załączyć zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów i przesłać je do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zweryfikuje, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny. Poświadczy również autentyczność i ważność twoich dokumentów. Jeśli wszystko będzie w porządku, przekaże twoje dokumenty do właściwej instytucji w kraju, do którego planujesz wyjechać.

Możesz śledzić w internecie status swojego wniosku.

Documents

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz – każdy kraj ma inne wymagania (co do zasady są to te same dokumenty jak w tradycyjnej procedurze uznania kwalifikacji). Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej – także po polsku.

 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania wniosku

Dostaniesz e-maila z informacją, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów otrzymała twój wniosek oraz jakie są opłaty za rozpatrzenie wniosku. W tej informacji organ może również wezwać cię do uzupełnienia brakujących dokumentów. Urzędnik może poprosić cię o przedstawienie uwierzytelnionych odpisów twoich dokumentów, jeśli nie będzie w stanie sprawdzić ich ważności.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

Time limit

W ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Dostaniesz informację, że twój wniosek jest kompletny i został przekazany do państwa, w którym chcesz wykonywać zawód

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zweryfikuje twoje dokumenty, po czym przekaże je w systemie IMI do państwa, w którym chcesz wykonywać swój zawód. Zostaniesz poinformowany o tym mailowo.

Documents

Time limit

Jeśli chcesz uznać kwalifikacje i wyjechać na stałe, to Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów

Jeśli chcesz pracować czasowo, to Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

 • Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).
 • Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online możesz samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.
 • Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię, jak możesz się odwołać.
 • Jeżeli twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w kraju do którego chcesz wyjechać, instytucja w państwie przyjmującym może cię poprosić o napisanie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub napisanie testu musisz zapłacić. Dopiero po tym jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, otrzymasz legitymację.

Documents

You will receive a document as:
Dokument elektroniczny
Additional information

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

 • bezterminowo – w przypadku stałego prowadzenia działalności zawodowej,
 • 18 miesięcy – w przypadku czasowego świadczenia usług,
 • 12 miesięcy – w przypadku czasowego świadczenia usług, gdy zawód dotyczy zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego (na przykład fizjoterapeuta lub przewodnik górski).

Sprawdź ważność swojej legitymacji

How much you will have to pay

Zarówno Krajowa Izba Fizjoterapeutów, jak i instytucja w kraju przyjmującym, mogą zażądać od ciebie opłat za zbadanie twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, gdy wyjeżdżasz na stałe do innego kraju. Natomiast w przypadku, gdy legitymacja jest ci potrzebna, żeby czasowo świadczyć usługi w innym kraju unijnym, to opłata wynosi 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

Przykładowe opłaty w wybranych krajach, do których planujesz wyjechać:

Wielka Brytania:

 • 220 funtów - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 funtów - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Niemcy:

 • 10 do 400 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 10 do 400 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Włochy, Hiszpania, Słowacja, Szwecja:

 • 0 euro/koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 euro/koron - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

How long you will have to wait

Legitymację otrzymasz maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, po tym jak złożysz komplet dokumentów.

How can you appeal

Jeśli dostaniesz decyzję negatywną, to masz 14 dni żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Good to know

Jak uzyskać legitymację w Polsce

Jeśli uzyskałeś kwalifikacje w innym kraju UE, a chcesz wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce to złóż wniosek do instytucji w kraju, w którym obecnie mieszkasz. Za wydanie legitymacji zapłacisz 735 zł.

Jak zdobyć legitymację na inne kraje

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać złożone już dokumenty. Urząd wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE.

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podałeś przy składaniu wniosku.

Jak uzyskać uznanie polskich kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych są przestawione w artykule Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Was this page useful?