Information and services website for entrepreneurs

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako pośrednik w obrocie nieruchomościami? Możesz przeprowadzić uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w państwie, w którym chcesz pracować, uzyskując europejską legitymację zawodową. Sprawdź, jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • electronically
Complete the procedure online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta – złóż je i wypełnij wniosek.

What you should know and who can use this service

Europejska legitymacja zawodowa jest dowodem na to, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy zamierzasz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja potwierdzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo lub okazjonalnie świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Ponadto jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i pracować na stałe

Jeśli masz kwalifikacje z kraju spoza Unii Europejskiej, złóż wniosek o europejską legitymację zawodową, gdy:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • masz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Legitymację uzyskasz w Polsce. Wniosek złóż elektronicznie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Żeby to zrobić, musisz założyć konto w systemie EU Login (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Po zapisaniu wszystkich informacji w swoim profilu możesz utworzyć wniosek, załączyć zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów i przesłać je do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju.

Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny. Poświadczy również autentyczność i ważność twoich dokumentów. Jeśli wszystko będzie w porządku, ministerstwo przekaże twoje dokumenty do właściwej instytucji w kraju, do którego planujesz wyjechać.

Możesz śledzić w internecie status swojego wniosku.

Documents

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz – każdy kraj ma inne wymagania (z reguły są to te same dokumenty jak w tradycyjnej procedurze uznania kwalifikacji).

Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej, w tym po polsku.

 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania twojego wniosku przez urząd

Dostaniesz e-mailem potwierdzenie, że twój wniosek dotarł do ministerstwa. W odpowiedzi mogą też znaleźć się informacje o ewentualnych opłatach za rozpatrzenie twojego wniosku. Ponadto ministerstwo może wezwać cię do uzupełnienia brakujących dokumentów. A jeśli urzędnik nie będzie w stanie sprawdzić autentyczności twoich dokumentów, to poprosi cię o dostarczenie ich uwierzytelnionych kopii.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

Time limit

Informację otrzymasz w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Dostaniesz informację, że twój wniosek jest kompletny i został przekazany do kraju, w którym chcesz pracować

Ministerstwo sprawdzi twoje dokumenty, po czym przekaże je w systemie IMI do kraju, w którym chcesz pracować jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ministerstwo poinformuje cię o tym mailowo.

Documents

Time limit

Jeśli chcesz wyjechać na stałe, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów.

Jeśli chcesz pracować czasowo, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów.
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

 • Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).
 • Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online możesz samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.
 • Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię, jak możesz się odwołać.
 • Jeżeli twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w kraju do którego chcesz wyjechać, instytucja w państwie przyjmującym może cię poprosić o napisanie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub napisanie testu musisz zapłacić. Dopiero po tym jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, otrzymasz legitymację.

Documents

You will receive a document as:
Dokument elektroniczny
Additional information

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

 • bezterminowo - jeżeli przeprowadzasz się na stałe, żeby wykonywać swój zawód
 • przez 18 miesięcy - jeśli wyjeżdżasz pracować tymczasowo
 • 12 miesięcy – w przypadku czasowego świadczenia usług, gdy zawód dotyczy zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego (na przykład fizjoterapeuta lub przewodnik górski).

Sprawdź ważność swojej legitymacji

How much you will have to pay

Zarówno ministerstwo, jak i instytucja w kraju przyjmującym mogą zażądać od ciebie opłat za zbadanie twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, gdy wyjeżdżasz na stałe do innego kraju. Natomiast w przypadku, gdy legitymacja jest ci potrzebna, gdy chcesz tylko przez pewien czas pracować w innym kraju unijnym, ministerstwo pobierze od ciebie opłatę w wysokości 3 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2024 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

Poniżej znajdziesz przykładowe opłaty w wybranych krajach:

Austria:

 • 13,4 - 70 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Belgia:

 • ok. 460 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Chorwacja:

 • 70 kun - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 kun - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Cypr:

 • 350 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Irlandia:

 • 100 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Szwecja:

 • 2300 koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 koron - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Słowenia:

 • 150 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Włochy:

 • 32 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Francja, Luksemburg:

 • 0 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

How long you will have to wait

Legitymację dostaniesz maksymalnie w ciągu 3 miesięcy po tym, jak złożysz komplet dokumentów.

How can you appeal

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju.

Good to know

Jak zdobyć legitymację na inne kraje

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać złożone już dokumenty. Urząd wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE. Twoja dokumentacja będzie już zapisana w systemie, więc nie potrzebujesz ponownie załadowywać wszystkich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy składaniu kolejnych wniosków.

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podajesz przy składaniu wniosku.

Jeśli dostaniesz już legitymację, to potem w systemie IMI możesz wystąpić do urzędu, aby:

 • aktualizować, uzupełniać lub poprawiać twoje dane w systemie IMI
 • zablokować legitymację
 • usunąć twoją dokumentację z systemu IMI.

Jak uzyskać uznanie polskich kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych zostały przestawione w artykule Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Was this page useful?