Information and services website for entrepreneurs

Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych - RODO)

Przetwarzasz dane osobowe? Sprawdź, czy musisz wyznaczyć inspektora ochrony danych i powiadomić o tym fakcie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • electronically
Complete the procedure online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

What you should know and who can use this service

Zanim zdecydujesz o wyznaczeniu inspektora ochrony danych zastanów się, czy w twojej firmie/placówce przetwarzasz dane osobowe w sposób opisany w art. 37 RODO. Jeśli tak, musisz wyznaczyć inspektora ochrony danych.

Takiego inspektora muszą wyznaczyć m.in.:

  • banki, agencje ubezpieczeniowe, firmy ochroniarskie, operatorzy komórkowi i dostawcy internetu
  • szpitale, przychodnie lekarskie

Kto nie musi wyznaczyć inspektora

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyznaczania inspektorów ochrony danych, takiego inspektora nie muszą wyznaczać np.:

  • lekarze – jeżeli prowadzą indywidualną praktykę
  • adwokaci lub radcowie prawni – jeśli przetwarzają dane o wyrokach skazujących lub naruszeniach prawa

Kto może zostać inspektorem ochrony danych

Inspektorem może zostać osoba, która posiada fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Może to być zarówno twój pracownik, jak i podmiot zewnętrzny.

Jakie zadania ma inspektor ochrony danych

Główne zadania inspektora:

  • organizowanie szkoleń dla pracowników i audytów w zakresie ochrony danych osobowych
  • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
  • współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO)

When you should complete this procedure

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Where you can complete this procedure

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

What to do step by step

  1. Zawiadom o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych

Zawiadomienie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.

Documents

You can submit a document as:
Dokument elektroniczny
You can submit a document as:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Time limit

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Good to know

Wiele firm, jeden inspektor ochrony danych

Grupa przedsiębiorstw (np. grupa kapitałowa) może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych. Każda z tych firm musi przesłać osobne zawiadomienie do UODO.

Poinformuj o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Masz już inspektora ochrony danych? Udostępnij informacje o nim, np. na swojej stronie internetowej.

Was this page useful?