Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Chcesz potwierdzić, że twój partner biznesowy jest czynnym podatnikiem VAT? Albo musisz potwierdzić swój własny status w podatku VAT, na przykład w związku z udziałem w przetargu? W obu wypadkach takie potwierdzenie może ci wydać urząd skarbowy. Sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

What you should know and who can use this service

Do czego może być potrzebne zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Zaświadczenie przyda ci się, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat statusu twojego kontrahenta w VAT. Na przykład interesuje cię jego status w danym okresie rozliczeniowym.

Dzięki zaświadczeniu potwierdzisz, czy twój kontrahent ma status czynnego lub zwolnionego podatnika VAT. Może być to przydatne przed zakupem od kontrahenta – prawo do odliczenia podatku VAT zależy od prawidłowego statusu wystawcy faktury.

Urząd może wykreślić podatnika z rejestru VAT, jeśli np. podatnik nie wykazuje obrotów, nie składa deklaracji lub nie zgłosi zmiany danych kontaktowych (urząd nie będzie mógł się z nim skontaktować). Pamiętaj, że urząd nie informuje o odebraniu statusu czynnego podatnika VAT. Dlatego warto samemu regularnie sprawdzać status kontrahentów lub własny.

Zaświadczenie potwierdzające twój status, jako podatnika VAT, może ci być potrzebne, jeśli bierzesz udział w przetargach.

Dowiedz się jak zarejestrować się jako podatnik VAT.

Kto może wnioskować o zaświadczenie

Wniosek może złożyć:

 • podatnik VAT, który chce potwierdzić swój status
 • każda osoba, która chce sprawdzić status w podatku VAT innej osoby i ma w tym interes prawny – na przykład wierzyciel.

Kto jest czynnym podatnikiem VAT, a kto zwolnionym

Status podatnika czynnego VAT ma przedsiębiorca, który jest zarejestrowany do VAT i dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu.

Czynności podlegające opodatkowaniu to:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport towarów
 • import towarów na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z reguły przedsiębiorcy są czynnymi podatnikami VAT, chyba że:

 • korzystają ze zwolnienia z podatku VAT – jeśli są drobnymi przedsiębiorcami (chodzi o podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku)
 • wykonują tylko czynności, które są zwolnione z VAT.

Pamiętaj, że podatnik zwolniony, choć prowadzi działalność gospodarczą, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, który wynika z faktur zakupowych.

Jak szybko sprawdzić kontrahenta

Status polskiego podatnika VAT możesz zweryfikować w wykazie podatników VAT. Wykaz, nazywany białą listą podatników VAT, udostępnia w formie elektronicznej szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Przejdź do białej listy podatników VAT.

Wykaz umożliwi ci:

 • sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

W wykazie możesz także sprawdzić swój status. 

Przeczytaj więcej na temat białej listy podatników VAT.

Jak sprawdzić status VAT kontrahenta z UE

Potwierdzenie numeru VAT (VIES) przedsiębiorcy unijnego uzyskasz na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Przejdź do wyszukiwarki VIES.

Przeczytaj więcej na temat wyszukiwarki VIES na stronie Your Europe

When you should complete this procedure

Wniosek złóż w dowolnym momencie, na przykład przed zakupem od kontrahenta.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Wniosek złóż do urzędu skarbowego odpowiedniego dla:

 • kontrahenta – jeśli chcesz sprawdzić jego status
 • ciebie – jeśli chcesz potwierdzić swój status.

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

 • jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych – jeśli osiągasz przychód netto w wysokości minimum 3 mln euro
 • I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie – jeśli osiągasz przychód netto powyżej 50 mln euro.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Documents

Pamiętaj, aby we wniosku podać adres mejlowy oraz podpisać dokument.

Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, urząd musi potwierdzić, że go otrzymał. Dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) na wskazany przez ciebie adres mejlowy.

Time limit

Wniosek złóż w dowolnym momencie, na przykład przed zakupem od kontrahenta.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli w twoim wniosku brakuje informacji lub zawiera błędy, urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Urząd nie rozpatrzy twojej sprawy, także jeśli nie podasz adresu lub nie wniesiesz opłat.

 1. Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Pamiętaj, że zaświadczenie potwierdza status podatnika VAT na dzień jego wydania.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much you will have to pay

21 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz wniosek o wydanie zaświadczenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. 

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ważne! Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne. Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym.

Pełnomocnictwa podatkowe – praktyczne wskazówki

How long you will have to wait

Zaświadczenie z urzędu dostaniesz w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

How can you appeal

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, masz prawo złożyć zażalenie. Złóż je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał postanowienie. Zażalenie złóż w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Was this page useful?