Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak założyć konto firmowe

Większość banków przy jego zakładaniu będzie wymagać, abyś dostarczył:

  • zaświadczenie (albo jego ksero i oryginał do wglądu) o wpisie do CEiDG
  • twój dowód osobisty
  • pieczątkę firmową

Bank może też wymagać złożenia wzorów podpisów osób, które będą dysponować kontem.

Jeśli prowadzisz spółkę prawa handlowego (spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną), to musisz też dostarczyć:

  • akt zawiązania spółki
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.

Jeśli jesteś członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, to możesz korzystać w swojej działalności gospodarczej z rachunku w tej kasie.

Przeczytaj więcej o rachunku bankowym przedsiębiorcy.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?