Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na cały rok. Jej wysokość zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Do tego ubezpieczenia musisz zgłosić swoich pracowników. Również ty jako przedsiębiorca mu podlegasz.

To ty jesteś płatnikiem składek zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników.

Wysokość stopy procentowej składki przy zgłoszeniu do 9 osób

Jeśli do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszasz nie więcej niż 9 osób, to stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok dla grup działalności. Grupy te oraz stawki znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Stopa ta wynosi obecnie 1,67% (czyli 50% najwyższej stopy 3,33%).

Wysokość stopy procentowej składki przy zgłoszeniu co najmniej 10 osób

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, to stopę składki ustali ci ZUS. Stopę tę ZUS wyliczy według wzoru:

stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla twojej grupy działalności x wskaźnik korygujący.

Stopa procentowa składki musi się pokrywać z grupą działalności określoną wg. PKD.  Zaś  wskaźnik korygujący określi ZUS w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla ciebie jako przedsiębiorcy. Aby go wyliczyć, ZUS bierze pod uwagę m.in. zagrożenie wypadkami w twojej firmie oraz liczbę poszkodowanych w tych wypadkach w ciągu ostatnich 3 lat. Dane te musisz dostarczyć ZUS przekazując sprawozdanie na druku ZUS-IWA

Jak złożyć sprawozdanie ZUS-IWA

Sprawozdanie ZUS-IWA złóż do 31 stycznia danego roku, w którym będziesz płacić składki. Przeczytaj, jak je złożyć.

Do 20 kwietnia danego roku ZUS powinien przekazać ci zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej cię w danym roku. Jeśli nie otrzymasz zawiadomienia, to zwróć się do ZUS o podanie wysokości tej stopy.  

Przeczytaj więcej na temat opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?