Information and services website for entrepreneurs

Find PKD code

Support activities to performing arts

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - support activities to performing arts for production of live theatrical presentations, concerts and opera or dance productions and other stage productions: • activities of directors, producers, stage-set designers and builders, scene shifters, lighting engineers etc.

This subclass does not include

This class excludes: - activities of personal theatrical or artistic agents or agencies, see 74.90 - casting activities, see 78.10

Artistic creation activities

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - activities of individual artists such as sculptors, painters, cartoonists, engravers, etchers etc. - activities of individual writers, for all subjects including fictional writing, technical writing etc. - activities of independent journalists - restoring of works of art such as paintings etc.

This subclass does not include

This class excludes: - manufacture of statues, other than artistic originals, see 23.70 - restoring of organs and other historical musical instruments, see 33.19 - motion picture and video production, see 59.11, 59.12 - restoring of furniture (except museum type restoration), see 95.24

Lower secondary schools

The code is allowed for natural persons.

General upper secondary schools

The code is allowed for natural persons.

Technical secondary schools

The code is allowed for natural persons.

Basic vocational schools

The code is allowed for natural persons.

Special job-training schools

The code is allowed for natural persons.

Branżowe szkoły II stopnia

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

Podklasa ta obejmuje: - edukację w branżowej szkole II stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego, a także umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie branżowe, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Natomiast po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia mogą podejmować absolwenci branżowych szkół I stopnia.

Operation of arts facilities

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - operation of concert and theatre halls and other arts facilities

This subclass does not include

This class excludes: - operation of cinemas, see 59.14 - activities of ticket agencies, see 79.90 - operation of museums of all kinds, see 91.02

Raising of camels and camelids

The code is forbidden for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - raising and breeding of camels (dromedary) and camelids

Szkoły policealne

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

Podklasa ta obejmuje: - edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, - edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.

Kolegia pracowników służb społecznych

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

Podklasa ta obejmuje: - edukację w kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Placówki doskonalenia nauczycieli

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

Podklasa ta obejmuje: - edukację w placówkach doskonalenia nauczycieli, której celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, - działania placówek doskonalenia nauczycieli na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek oraz wykonywanie przez nie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji.

Szkoły wyższe

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

Podklasa ta obejmuje: - kształcenie w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych prowadzone na poziomie: - studiów krótkiego cyklu, opierających się zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy lub do innych programów kształcenia wyższego, - studiów pierwszego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, - studiów drugiego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, - jednolitych studiów magisterskich na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, - studiów podyplomowych, na które przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, - studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich), na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Out-of-school forms of sports and leisure education

The code is allowed for natural persons.

This subclass does not include

This class excludes: - cultural education, see 85.52

Out-of-school forms of cultural education

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes provision of instruction in the arts, drama and music. Units giving this type of instructions might be named "schools”, "studios”, "classes” etc. They provide formally organised instruction, mainly for hobby, recreational or self-development purposes, but such instruction does not lead to a professional diploma, baccalaureate or graduate degree. This class includes: - piano teachers and other music instruction - art instruction - dance instruction and dance studios - drama schools (except academic) - fine arts schools (except academic) - performing arts schools (except academic) - photography schools (except commercial)

This subclass does not include

This class excludes: - foreign language instruction, see 85.59

Out-of- school forms of driving education

The code is allowed for natural persons.

This subclass does not include

This class excludes: - driving schools for occupational drivers, see 85.32

Teaching of foreign languages

The code is allowed for natural persons.

Growing of cereals, leguminous crops and oil plants, for seeds, except rice

The code is forbidden for natural persons.

This subclass includes

This class includes all forms of growing of cereals, leguminous crops and oil seeds in open fields. The growing of these crops is often combined within agricultural units. This class includes: - growing of cereals such as: • wheat • grain maize • sorghum • barley • rye • oats • millets • other cereals n.e.c. - growing of leguminous crops such as: • beans • broad beans • chick peas • cow peas • lentils • lupines • peas • pigeon peas • other leguminous crops - growing of oil seeds such as: • soya beans • groundnuts • castor bean • linseed • mustard seed • niger seed • rapeseed • safflower seed • sesame seed • sunflower seed • other oil seeds

This subclass does not include

This class excludes: - growing of rice, see 01.12 - growing of sweet corn, see 01.13 - growing of maize for fodder, see 01.19 - growing of oleaginous fruits, see 01.26

Growing of rice

The code is forbidden for natural persons.

Manufacture of dyes and pigments

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - manufacture of dyes and pigments from any source in basic form or as concentrate

This subclass does not include

This class excludes: - manufacture of prepared dyes and pigments, see 20.30

Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

The code is allowed for natural persons.

Educational support activities

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - provision of non-instructional activities that support educational processes or systems: • educational consulting • educational guidance counselling activities • educational testing evaluation activities • educational testing activities • organisation of student exchange programmes

This subclass does not include

This class excludes: - research and experimental development on social sciences and humanities, see 72.20

Działalność szpitali

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - short- or long-term hospital activities, i.e. medical, diagnostic and treatment activities, of general hospitals (e.g. community and regional hospitals, hospitals of non-profit organisations, university hospitals, military-base and prison hospitals) and specialised hospitals (e.g. mental health and substance abuse hospitals, hospitals for infectious diseases, maternity hospitals, specialised sanatoriums). The activities are chiefly directed to inpatients, are carried out under the direct supervision of medical doctors and include: • services of medical and paramedical staff • services of laboratory and technical facilities, including radiologic and anaesthesiologic services • emergency room services • provision of operating room services, pharmacy services, food and other hospital services • services of family planning centres providing medical treatment such as sterilisation and termination of pregnancy, with accommodation

Growing of vegetables, including melons, and of roots and tubers

The code is forbidden for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - growing of leafy or stem vegetables such as: • artichokes • asparagus • cabbages • cauliflower and broccoli • lettuce and chicory • spinach • other leafy or stem vegetables - growing of fruit bearing vegetables such as: • cucumbers and gherkins • eggplants (aubergines) • tomatoes • watermelons • cantaloupes • other melons and fruit-bearing vegetables - growing of root, bulb or tuberous vegetables such as: • carrots • turnips • garlic • onions (incl. shallots) • leeks and other alliaceous vegetables • other root, bulb or tuberous vegetables - growing of mushrooms and truffles - growing of vegetable seeds, including sugar beet seeds, excluding other beet seeds - growing of sugar beet - growing of other vegetables - growing of roots and tubers such as: • potatoes • sweet potatoes • cassava • yams • other roots and tubers

This subclass does not include

This class excludes: - growing of chillies, peppers (capsicum sop.) and other spices and aromatic crops, see 01.28 - growing of mushroom spawn, see 01.30

Growing of sugar cane

The code is forbidden for natural persons.

This subclass does not include

This class excludes: - growing of sugar beet, see 01.13

Growing of tobacco

The code is forbidden for natural persons.

This subclass does not include

This class excludes: - manufacture of tobacco products, see 12.00

General medical practice activities

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - medical consultation and treatment in the field of general medicine carried out by general practitioners.

This subclass does not include

This class excludes: - inpatient hospital activities, see 86.10 - paramedical activities such as those of midwives, nurses and physiotherapists, see 86.90

Specialist medical practice activities

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - medical consultation and treatment in the field of specialised medicine by medical specialists and surgeons

This subclass does not include

This class excludes: - inpatient hospital activities, see 86.10 - activities of midwives, physiotherapists and other paramedical practitioners, see 86.90

Dental practice activities

The code is allowed for natural persons.

This subclass includes

This class includes: - dental practice activities of a general or specialised nature, e.g. dentistry, endodontic and pediatric dentistry; oral pathology - orthodontic activities

This subclass does not include

This class excludes: - production of artificial teeth, denture and prosthetic appliances by dental laboratories, see 32.50 - inpatient hospital activities, see 86.10 - activities of dental paramedical personnel such as dental hygienists, see 86.90