Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Brak ksiąg rachunkowych dla "małych" spółek z o.o.

8
Głosów za: 13 Głosów przeciw: 5

Niewątpliwym impulsem do zakładania nowych działalności gospodarczych (dalej DG) lub przekształcanie DG prowadzonej w formie jednoosobowej DG byłoby zaprowadzenie w polskim porządku prawnym możliwość prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Można wprowadzić oczywiście jakieś limity, których przekroczenie zobligowałoby spółkę z o.o. do zaprowadzenia ksiąg handlowych. Jednakże, jeśli spółka z o.o. znajdowałaby się poniżej oznaczonych limitów (np. przychodowych, zatrudnienia itp.) to mogłaby się rozliczać z fiskusem prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Możliwe korzyści takiego rozwiązania: obniżenie kosztów stałych obsługi podatkowo-księgowej zlecanej na zewnątrz (prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jest średnio o 50% tańsze niż prowadzenie ksiąg handlowych) dla podmiotu, który generuje taką samą liczbę dokumentów. Kolejnym udogodnieniem byłoby zlikwidowanie wszelkich opłat za składanie dokumentów do sądów rejestrowych. Oba rozwiązania powyższe byłyby bardzo dużym udogodnieniem dla "małych" spółek z o.o., czyli takich o kapitale zakładowym 5000 zł i osiągającymi przychód do kilkuset tysięcy w roku obrotowym.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze