Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak znaleźć informacje o przedsiębiorcy (jak sprawdzić kontrahenta)?

Dostałeś ciekawą ofertę współpracy, ale chciałbyś się upewnić, że twój potencjalny partner biznesowy jest zarejestrowanym i aktywnym przedsiębiorcą? Poszukując informacji na temat kontrahentów, trafisz zapewne na wiele ofert firm komercyjnych (wywiadownie gospodarcze, agencje detektywistyczne) oferujących usługi pozyskiwania danych na temat działalności podmiotów gospodarczych. Decyzja o skorzystaniu z tych usług zależy od ciebie, pamiętaj jednak, że wiele informacji udostępnianych na zasadzie komercyjnej możesz uzyskać bezpłatnie, samodzielnie korzystając z publicznych, ogólnodostępnych źródeł.

Jeśli masz podstawowe dane interesującej cię firmy (nazwa, NIP, REGON, numer KRS) możesz to łatwo i szybko sprawdzić przez internet, korzystając z ogólnodostępnych rejestrów. Pamiętaj, że rejestry, w których znajduje się interesujący cię podmiot, będą zależeć od rodzaju działalności. I tak:

 • firmy osób fizycznych (działalność jednoosobowa i wspólnicy spółek cywilnych) znajdziesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • spółki prawa handlowego (m.in. spółki z o.o., spółki jawne) znajdziesz w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • spółki cywilne (jeśli nie znajdziesz aktualnych danych w CEIDG) odnajdziesz w rejestrze REGON.

Wyszukiwanie firmy w CEIDG

Jeśli chcesz wyszukać podmiot w CEIDG, skorzystaj z wyszukiwarki.

Nie musisz wpisywać wszystkich danych szukanej firmy – możesz odszukać przedsiębiorcę wpisując jego imię i nazwisko, adres, albo numer NIP, czy REGON. Pamiętaj, że przed kliknięciem „Szukaj" wyszukiwarka CEIDG będzie domagać sie wprowadzenia 7-znakowego kodu (trzeba wpisać kod widoczny na obrazku). 

Jeśli np. wpiszesz tylko nazwę ulicy i miasto, w wynikach wyszukiwania wyświetlą się wszyscy przedsiębiorcy, zarejestrowani na danej ulicy w danym mieście. Najszybciej wyszukasz przedsiębiorcę wpisując jego unikatowe dane, takie jak NIP, czy REGON.

Jeśli właściwie wpisałeś dane, wyszukiwarka CEIDG wyświetli listę, na której pojawi się szukana przez ciebie firma. Po kliknięciu na interesującą cię firmę albo lupę „wyświetl szczegóły", otworzy się strona, na której znajdziesz szczegółowe dane firmy. Możesz wydrukować te informacje klikając przycisk na dole strony (Drukuj/Pobierz PDF).

Jakie dane o przedsiębiorcy znajdę w CEIDG?

We wpisie przedsiębiorcy w CEIDG znajdziesz takie informacje, jak m.in.:

 • data rozpoczęcia działalności
 • adres
 • email (jeśli nie został zastrzeżony)
 • status (aktywny, zawieszony)
 • rodzaje działalności gospodarczej
 • dane pełnomocników
 • spółki cywilne, których wspólnikiem jest dany przedsiębiorca.

Może się okazać, że przedsiębiorca, którego szukasz został wykreślony z rejestru. W takim wypadku zaznacz okienko „uwzględnij wykreślone". Wyszukiwarka CEIDG nie daje możliwości wyszukania danych przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r. (dane te posiadają odpowiednie urzędy miast i gmin według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy).

Ważne! Numer PESEL w CEIDG

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak, już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

4. Pamiętaj! Zawsze możesz sam sprawdzić swoje dane we wpisie zakładając konto w CEIDG.

Do założenia konta wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na wstępie należy podkreślić, że wpis do CEIDG i konto w systemie to dwa odrębne pojęcia.

Jeżeli ktoś zarejestrował działalność w CEIDG online z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musi mieć w tym wpisie numer PESEL.

Natomiast jeżeli przedsiębiorca, który dokonywał wpisu w urzędzie gminy, założy konto w systemie CEIDG to:

1. Jeżeli ma numer PESEL w swoim wpisie, to system CEIDG powiąże je automatycznie z wpisem. Wtedy przedsiębiorca po zalogowaniu się widzi wszystkie dane (również niejawne).

2. Jeżeli po zalogowaniu się w dostępnych opcjach dla przedsiębiorcy jest tylko możliwość założenia „nowej" działalności, to oznacza, że konto nie zostało powiązane z wpisem i należy udać się do urzędu gminy w celu dopisania lub korekty numeru PESEL i ew. innych danych identyfikacyjnych. Tak że, mówiąc wprost, fakt poprawnego działania internetowego konta powiązanego z wpisem świadczy o tym, że przedsiębiorca nie musi aktualizować numeru PESEL.

Zawsze dane z własnego wpisu w CEIDG przedsiębiorca może sprawdzić i uaktualnić w każdym urzędzie miasta lub gminy, do którego musi się udać z ważnym dowodem tożsamości.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu?

Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Jak sprawdzić spółkę cywilną w CEIDG?

Jeśli szukasz danych spółki cywilnej, możesz znaleźć wspólników spółki poprzez wypełnienie rubryki „NIP spółki cywilnej" w wyszukiwarce CEIDG pod warunkiem, iż wspólnicy mają aktualne wpisy pod kątem danych tej spółki. Jeżeli wypełnienie tej rubryki nie daje wyników, oznacza to, iż w ich wpisach brakuje informacji W takiej sytuacji odnalezienie informacji dotyczących tej spółki jest możliwe tylko i wyłącznie przez rejestr REGON (informacje na ten temat poniżej).

Wyszukiwanie firmy w KRS

Jeśli firma, którą chcesz znaleźć działa w formie spółki prawa handlowego, informacji o niej powinieneś szukać w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmioty możesz wyszukiwać po ich numerze NIP, REGON, KRS, nazwie, miejscowości. Pamiętaj, żeby przed wpisaniem danych w pola zaznaczyć okno „Przedsiębiorcy", aby wyszukiwanie odbywało się we właściwym rejestrze. Przed kliknięciem „wyszukaj", wpisz także unikatowy kod na dole strony.

W polach wpisz takie dane, które zredukują do minimum liczbę wyszukanych podmiotów (takie jak np. NIP, KRS, czy REGON). Jeśli wyników będzie więcej niż 100, nie będą one wyświetlone. Dla przykładu, jeśli chciałbyś wyszukać podmiot działający w Pułtusku, a nie znasz jego nazwy ani innych danych (NIP, REGON), po wpisaniu w odpowiednim polu nazwy miejscowości „Pułtusk" w wyszukiwarce nie wyświetlą się żadne wyniki, ponieważ w tym mieście zarejestrowanych jest w KRS więcej niż 100 przedsiębiorców. Powinieneś podać bardziej szczegółowe dane (np. nazwa spółki).

Jakie dane o przedsiębiorcy znajdę w wyszukiwarce KRS?

Jeśli prawidłowo wpisałeś dane, interesujący cię podmiot wyświetli się na liście. Po kliknięciu „wyświetl" w kolumnie „Dane szczegółowe" pojawi się strona, na której znajdziesz podstawowe informacje o interesującej cię firmie (adres, forma działalności, numery identyfikacyjne, data wpisu/wykreślenia). Dowiesz się także, jaka była historia wpisu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, powinieneś na tej stronie kliknąć przycisk „Pobierz wydruk" (na dole strony). W pliku pdf, który możesz zapisać na swoim komputerze, znajdziesz szczegółowe informacje z KRS, takie jak m.in. organy reprezentujące spółkę i ich skład, dane wspólników, kapitał spółki, przedmiot działalności, informacje o ew. postępowaniu upadłościowym, wierzytelnościach, zmianach w KRS, ew. zawieszeniu. Co ważne, szczegółowy wydruk z rejestru KRS możesz uzyskać tylko w przypadku spółek aktualnie znajdujących się w rejestrze (nie możesz pobrać raportu na temat wykreślonej spółki).

Jeżeli chcesz zweryfikować swojego kontrahenta na podstawie wpisu w KRS, warto zwrócić uwagę na:

 • sposób reprezentacji – zarówno prokurenta i jego uprawnienia jaki i wspólników w spółkach osobowych/członków zarządu w spółkach kapitałowych (żeby wiedzieć, kto może skutecznie podpisać umowę)
 • w przypadku spółek kapitałowych – wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego (żeby znać maksymalną kwotę odpowiedzialności za zobowiązania)
 • informację o otwarciu likwidacji (wskazuje to na złożenie wniosku o likwidację podmiotu, a w konsekwencji wykreślenie z Rejestru i zaprzestanie działalności)
 • informacje o datach złożenia sprawozdań finansowych (co do zasady raz w roku kalendarzowym spółka ma obowiązek składać takie sprawozdanie – brak spełnienia tego obowiązku może, choć nie musi, wskazywać na nieuczciwe zamiary spółki – może to być firmant albo znikający podatnik).

Szczególnie ważne z punku widzenia weryfikacji kontrahenta są dane zawarte w dziele 4 i następnych. Znajdują się tam informacje o ewentualnym ustanowieniu kuratora dla spółki, otwarciu postępowania likwidacyjnego, informacje o przekształceniach, podziale, połączeniu, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego restrukturyzacyjnego lub naprawczego.

Rejestr REGON

Informacje na temat przedsiębiorców możesz znaleźć także w wyszukiwarce krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), prowadzonego przez GUS.Interesujący cię podmiot możesz znaleźć po jego numerze NIP, REGON, KRS a także po adresie. W REGON możesz znaleźć m.in. dane spółek cywilnych, których nie mogłeś odnaleźć w CEIDG.

Wyszukiwanie VAT i NIP

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów umożliwia:

 • sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, (wykaz przedstawia tylko stan obecny i aktualny status podatnika VAT)
 • sprawdzenie, czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.

Ministerstwo Finansów uruchomiło również wykaz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Wykaz ten zawiera pełne informacje o podmiocie, czyli np. wykreślenie i przywrócenie do rejestru.

Jeśli chcesz potwierdzić/sprawdzić numer VAT UE, skorzystaj z wyszukiwarki na stronach Komisji Europejskiej.

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o statusie VAT, wniosek możesz złożyć za pośrednictwem biznes.gov.pl

Inne, przydatne rejestry

Pomocne może być także sprawdzenie sprawozdania finansowego firmy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Cennych informacji dostarczyć może także Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy).  Do odnalezienia podmiotu w rejestrze dłużników niewypłacalnych konieczna jest znajomość numeru RDN (numer, pod którym dłużnik został wpisany do rejestru). Jeżeli przedsiębiorca posiada dane firmy (NIP, PESEL, nazwa firmy, nazwisko), w oddziale Centralnej Informacji może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, czy dany podmiot figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych (w wydanym zaświadczeniu sąd wskazuje wszelkie numery RDN odnoszące się do danego dłuznika).

Biura informacji gospodarczej (BIG)

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat kontrahenta, dotyczących np. jego kondycji finansowej, możesz skorzysta z usług Biur Informacji Gospodarczych.

Biura w Polsce

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi i dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne. Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów.

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wspiera polskich przedsiębiorców w zakresie prewencji oraz zarządzania należnościami.

KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej jest częścią międzynarodowej Grupy Deltavista. Współpracuje z biurami z Europy Zachodniej. Informacje o nierzetelnych płatnikach ujawnione w KBIG zostaną udostępnione także na zagranicznych rynkach. Usługi świadczone przez KBIG pozwalają na bieżąco oceniać ryzyko biznesowe podczas każdej zawieranej na rynku transakcji.

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych powstała z myślą o wspieraniu rynku telekomunikacyjnego oraz bezpieczeństwie transakcji finansowych.

Inne instytucje pomocne w sprawdzaniu kontrahenta

Chociaż nie jest, jak wspomniane powyżej, biurem informacji gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej S.A. pełni ważną rolę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. Zostało powołane przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich. Głównym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków oraz SKOK-ów.

Dodatkowe informacje

Na biznes.gov.pl pi znajdziesz również ogólne informacje o

 

Czy ta strona była przydatna?